Přejít k hlavnímu obsahu

Jak modelovat zděné konstrukce ve SCIA Engineer?

Detail o Jak modelovat zděné konstrukce ve SCIA Engineer?

  • Kód modulu ESA1119
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Zděná stěna může být modelována dvěma způsoby:

  1. Pomocí ortotropie
  2. Pomocí nelinearity Plošné prvky přenášející tlak

V obou případech můžeme navíc použít nelineární liniový kloub na hraně stěny, který nám jednak zajistí, aby se do stěny nepřenášely momenty a jednak v případě tahu způsobí odpojení konstrukce.

Pro tuto možnost si nastavíme lokální nelinearity v datech o projektu.

Pro nelineární chování kloubu jsou předem definovány funkce Pouze tlak a Pouze tah. Pole s tuhostí, které se objeví po vybrání nelineárního chování (vyznačeno žlutě) je uvažováno při lineárním výpočtu.

Pozn.: Možnost nelineárního chování liniového kloubu je umožněna od verze 19.0

 

1. Modelování stěny pomocí ortotropie

Tento způsob je výhodný v tom, že ve stěně eliminuje klenbový účinek.

  • V projektu si nastavíme material zdivo

  • V servisu konstrukce vybereme Zděná stěna. U zděné stěny je předdefinovaná ortotropie prvku, která eliminuje klenbový roznos vnitřních sil.

Pozn.: Tato možnost je dostupná od verze 19.0. V dřívějších verzích je zapotřebí použít běžnou stěnu a nastavit ortotropii ručně. Pro eliminaci klenbového efektu je třeba snížit koeficient d33 na minimální hodnotu.

 

2. Modelování stěny pomocí nelinearity Plošné prvky přenášející tlak

Modelování této stěny vede na nelineární výpočet s nelinearitou Plošné prvky přenášející tlak.

Následně můžeme změnit FEM model stěny

 

 

Více o modelování a chování zděných stěn můžete shlédnout na našem webináři

SCIA ENGINEER – PRAKTICKÉ POUŽITÍ NEDÁVNÉHO VÝVOJE V OBLASTI VÝPOČTŮ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

https://www.scia.net/cs/support/webinars/scia-engineer-prakticke-pouziti-nedavneho-vyvoje-v-oblasti-vypoctu-vyhodnoceni