Přejít k hlavnímu obsahu

Jak otáčet prvek podle určité osy?

Detail o Jak otáčet prvek podle určité osy?

  • Kód modulu ESA1109
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Ikona Otočení se nachází na panelu nástrojů Geometrické operace:

Otáčení prvku může být provedeno pomocí vektorů. Uživatel musí určit 3 body:

1. bod je střed rotace (společný bod pro oba vektory).
2. bod je počáteční bod (tento bod určuje první vektor).
3. bod je koncový bod (tento bod určuje druhý vektor).

 

Ve 3D prostředí je však na výběr ze tří dalších možností, jak prvek otočit:

 

1) NORMÁLA K PRACOVNÍ ROVINĚ

To znamená, že osa rotace (= směrový vektor) je definována kolmo k aktivní rovině. Aktivní pracovní rovinu je možné zvolit ve spodní části příkazového řádku:

Pokud je například aktivní pracovní rovina = rovina XY, bude rotace probíhat kolem osy Z GCS (nebo aktivního UCS). Pak už je třeba definovat pouze střed otáčení.

 

2) BUDE ZADÁNA KURZOREM

V takovém případě musí být určeny 2 body na ose rotace nebo je zapotřebí zadat jejich souřadnice na příkazovém řádku.

Můžete vybrat kurzorem pouze první bod a následně použít relativní souřadnice. Např. @0 1 0
Značka @ znamená, že souřadnice (0 1 0) se uvažují relativně vzhledem k prvnímu bodu.

 

3) ZADÁNA VEKTOREM

V tomto případě je osa rotace definována jako směrový vektor vzhledem k počátku (0 0 0). Pokud je například vyplněno 0/0/1, znamená to, že osa Z GCS (nebo aktivního UCS) byla vybrána jako osa rotace.