Přejít k hlavnímu obsahu

Jak správně importovat tenkostěnný průřez ze souboru dxf a dwg?

Detail o Jak správně importovat tenkostěnný průřez ze souboru dxf a dwg?

  • Kód modulu ESA1120
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

SCIA Engineer umožňuje importovat průřez ve formátu dxf nebo dwg. V následujících krocích je popsáno jak toho docílit.

V knihovně průřezů je možné zvolit skupinu ‘Obecný průřez’. Po kliknutí na ‘Přidat‘ se otevře editor obecného průřezu. V tomto editoru je k dispozici volba ‘Import DXF / DWG’.

Obrázek 1: Obecný průřez.


Při importu tenkostěnného průřezu je velice důležité pracovat se střednicí průřezu. Doporučujeme vytvořit tuto střednici v DXF / DWG souboru před vlastním importem průřezu do SCIA Engineer. Toho může být snadno dosaženo použitím příkazu ‘Odsazení‘ v CAD programu.

Obrázek 2: Průřez se střednicí.


Po výběru souboru k importu, je zapotřebí zvolit načíst jako ‘Tenkostěnné’ a následně kliknout na ‘Načíst vše’.

Obrázek 3: Tenkostěnné.


Nyní je možné zadat tloušťku průřezu.

Obrázek 4: Tloušťka průřezu.

Obrázek 4: Tloušťka průřezu.


Po potvrzení dialogového okna a zadání bodu vložení (např. 0;0), je průřez definován.

Po zavření editoru průřezu je průřez ukázán. Je důležité zkontrolovat volbu Výroba (např. tvářený za studena, válcovaný, …). Po kliknutí na ‘Aktualizovat’, SCIA Engineer vypočítá automaticky průřezové charakteristiky.

Obrázek 5: Výroba průřezu.


Nyní by měl být dostupný počáteční tvar. Je doporučeno ověřit části počátečního tvaru, protože počáteční tvar je používaný pro výpočet efektivních průřezových charakteristik a rovněž pro určení klasifikace průřezu.

Obrázek 6: Počáteční tvar.


Více informací o počátečním tvaru můžete nalézt na této stránce nápovědy...

Poznámka:

  • Alternativně je možné v editoru obecného průřezu pracovat s volbou ‘Tenkostěnný průřez’. Takto může být průřez nakreslen ručně namísto importu pomocí střednice.