Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vložit uzel na hranu 2D dílce?

Detail o Jak vložit uzel na hranu 2D dílce?

  • Kód modulu ESA1124
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Uzel na hraně 2D prutu nelze definovat pomocí příkazu „Vnitřní uzel“ v nabídce „Komponenty ploch“. Aby bylo možné vložit uzel na hranu 2D prvku, měl by být proveden příkaz „Vložit uzel do polygonu“. Tento příkaz lze nalézt v podnabídce „Oprava lomené čáry“ na kartě v hlavním menu „Opravy“.