Přejít k hlavnímu obsahu

Profilovaný plech nebo spřažená deska jsou nedostupné

Detail o Profilovaný plech nebo spřažená deska jsou nedostupné

  • Kód modulu ESA1137
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tato často kladená otázka vysvětluje, co je zapotřebí zkontrolovat, když jsou příkazy profilovaný plech nebo spřažená deska nedostupné.

Pokud jsou příkazy profilovaný plech nebo spřažená deska nedostupné, je to pravděpodobně zapříčiněno nastavením projektu.

Ujistěte se, že nastavení projektu (Hlavní menu > Soubor > Nastavení projektu) splňuje níže uvedená kritéria:

  • Typ konstrukce je nastaven buď na Deska XY, Stěna XY nebo Obecná XYZ
  • Materiály Ocel a beton jsou v projektu správně definovány/aktivovány

See project setting examples below for when Metal and Composite deck members can be defined:

Podívejte se níže na příklady nastavení projektu, kdy mohou být profilovaný plech nebo spřažená deska definovány: