Přejít k hlavnímu obsahu

Nesprávná topologie 2D makra

Detail o Nesprávná topologie 2D makra

  • Kód modulu ESA1303
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Pokud generujete síť konečných prvků nebo spouštíte výpočet, objeví se chybová hláška "Nesprávná topologie makra 2D. Byla nalezena chyba v makru" s označením entity, kde se problém nachází.

Znamená to, že nelze vytvořit síť pro výpočet z následujících důvodů:

  • velikost prvku sítě je příliš veliká,
  • hrany prvků sítě by svíraly příliš malý úhel
  • uzly konstrukce jsou příliš blízko sebe
  • ploché entity nejsou rovinné

Nejlepším řešením je zjemnit síť, ať už lokálně nebo globálně. Případně zkontrolovat zarovnání entity a geometrii vnitřních hran.