Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zadávat zatížení přes tabulkový vstup?

Detail o Jak zadávat zatížení přes tabulkový vstup?

Tabulkový vstup lze použít k zadávání, kopírování a k úpravám zatížení na konstrukci. V této otázce si ukážeme problematiku kopírování zatížení v rámci stejného prvku a z prvku na prvek.

Volná bodová síla

Nejprve je potřeba vytvořit jednu sílu v projektu, abychom znali všechny její parametry. Parametry síly jsou zobrazené v Tabulkovém vstupu. Ten zapneme přes Pohled > Nástrojové panely > Tabulkový vstup

Tabulku vyexportujeme do Excelu a zatížení si libovolně nakopírujeme. Každý řádek musí mít jiný:

  • název zatížení
  • souřadnice

V tomto případě bylo nastaveno 6 kopií zatížení ve vzdálenosti 0,5 m ve směru X.

Jakmile je list aplikace Excel správně vyplněn, stačí zkopírovat / vložit zatížení zpět do tabulkového vstupu do první volné buňky.

Získaným výsledkem je kopie volného zatížení podél osy X.

Pokud máte několik zatěžovacích stavů, můžete vyplnit list Excelu tak, že zatížení bude v různých ZS.


Spojité zatížení na prutu

Nejprve je potřeba vytvořit spojité zatížení v projektu, abychom opět znali všechny parametry.

Tabulku zatížení vyexportujeme do Excelu a zatížení si libovolně nakopírujeme. Každý řádek musí mít jiný:

  • název zatížení
  • označení nosníku

Toto je hlavní rozdíl mezi volným zatížením a zatížením vázaným na prvek.

Na stejný prut je možné přidat zatížení pouze v případě, že:

  • zatížení se přidá do jiného zatěžovacího stavu

  • zatížení má jiný směr

Výsledkem je rozkopírované zatížení na všechny nosníky.

Poznámka: Pokud máte spojité zatížení jen na části nosníku, tzn. z délky nosníku např. 5 m je zatížení umístěno jen na prvním metru čili v absolutních souřadnicích 0 – 1 m a chtěli byste si přes excel rozkopírovat zatížení na celý prut tak, že v každém metru nosníku bude jiná hodnota zatížení, tak je třeba při zpětném kopírování zatížení z excelu, vymazat „úvodní“ spojité zatížení na prutu a následně zatížení vložit. Pokud by zatížení na 0 – 1 m zůstalo zadáno a chtěli byste vložit nově zatížení na 1 – 5 m nosníku, tak program zahlásí chybu.

Pokud se „úvodní“ zatížení smaže, tak je pak možné vložit celé zatížení.