Co znamená varování: 'X prvků má úhel menší než 5 stupňů' ?

Po generování sítě konečných prvků se může objevit následující varovná zpráva:

Generování sítě

Takové prvky sítě mohou způsobovat nepřesné výsledky. Proto je vhodné je opravit, např. pomocí lokálního zahuštění sítě.

Pro zvýraznění těchto prvků s úhlem < 5° slouží šipka v místě konečných prvků. Šipku můžete aktivovat přes Parametry zobrazení > Různé > Informace o výpočtu > Zobrazit šipku v místě malých konečných prvků

Parametry zobrazení