SCIA Engineer: Pokročilé používání tabulkového zadávání

Současné přejmenování několika dílců

Tabulkové zadávání umožňuje přejmenování zadaných dílců. Pokud v tabulce vyberete několik dílců najednou, všechny se automaticky přejmenují a přečíslují (jména jednotlivých dílců zůstanou jedinečná).

Příklad:
V tabulce je vybrána skupina jmen (na záložce s 1D dílci). Do Násobného editačního políčka napište nové jméno první  z vybraných entit. V našem příkladu jsme použili jméno „bbb_12“. Všechny vybrané entity se přejmenovaly. První z nich dostala jméno „bbb_12“, druhá „bbb_13“ atd.

 

Zaokrouhlení hodnot pomocí tabulkového zadávání

Po načtení konstrukce do SCIA Engineeru z jiné aplikace se často stává, že načtené souřadnice vrcholů dílců jsou „nepřesné“. Přesně řečeno, souřadnice obsahují příliš mnoho desetinných míst, z čehož pramení ona nepřesnost - viz obrázek.
 
 
To může způsobovat problémy při  následné manipulaci s modelem.
Díky tabulkovému zadávání  můžete požadované hodnoty zkopírovat do schránky Windows. Následně je můžete vložit do Vašeho oblíbeného tabulkového procesoru (např. MS Excel) a tam hodnoty snadno zaokrouhlíte. Zaokrouhlené hodnoty pak stejným způsobem (přes schránku Windows) nakopírujete zpět do tabulkového zadávání ve Scia Engineeru.
Viz příklad na následujících obrázcích:

 1. Načtená konstrukce obsahuje „nepřesnosti“ v souřadnicích X a Y.
 2. Obsah zkopírujeme a vložíme do MS Excelu.
 3. Zaokrouhlíme
  Funkce pro zaokrouhlení umožňuje zadat požadovaný počet desetinných míst (např. v MS Excel  je to funkce ZAOKROUHLIT).
 4. Upravené hodnoty zkopírujeme zpět do tabulkového zadávání. Nyní máme souřadnice zaokrouhlené a s danou geometrií se lépe pracuje.

 

Použití jednoduchých matematických operací v tabulkovém zadávání

Číselné hodnoty lze v tabulkovém zadávání také upravovat pomocí jednoduchých matematických vzorců. Se zadanými čísly je možné násobit, dělit, sčítat a odečítat. Zadávací políčko podporuje jednoduchou syntaxi, např. +3 znamená, že k vybrané hodnotě se přičte hodnota 3.

Tuto schopnost lze využít např. pro snadné zvětšení zatížení působícího na konstrukci.

 

Příklad:

 1. Potřebujeme zvětšit všechna zatížení v zatěžovacím stavu LC-6 o 50 kN.
 2. V tabulkovém zadávání vybereme všechny buňky s hodnotou síly F.
 3.  Do Násobného editačního políčka napíšeme „-50“ (hodnota zatížení je záporná, proto pro zvětšení její absolutní hodnoty musíme zadat záporné číslo).
 4. Akci potvrdíme tlačítkem Aplikuj. Nové hodnoty jsou ihned spočítány a všechny síly se zvětšily (-650 kN -> -700 kN).

 

Výběr (zvýraznění) dílců podle určité vlastnosti

Všechny dílce mající společnou vlastnost (např. stejný průřez) lze vybrat jediným klepnutím myší. Tato funkce je podobná filtrování podle určité vlastnosti v okně vlastností (ikona s trychtýřem).

Jak vybrat dílce se stejným průřezem

 1.  Otevřete záložku s 1D dílci.
 2. Klepněte na buňku s požadovaným průřezem.
 3. Na nástrojové liště klepněte na tlačítko Vybrat podle vlastnosti v buňce.
 4. Všechny dílce se stejným průřezem jsou vybrány (zvýrazněny) jak na modelu  (v grafickém okně), tak v tabulkovém zadávání.

 

Aktivita podle vrstev v tabulkovém zadávání (záložka Vrstvy)

Záložka s vrstvami je užitečným pomocníkem při práci s aktivitou modelu podle vrstev. Aktivitu lze nastavovat přímo zde. Nastavení aktivity vrstev je stále viditelné a uživatel tak nemusí při každé změně znovu otevírat správce vrstev.

 

Více informací o tabulkovém zadávání najdete v nápovědě v kapitole Základy / Vzhled a ovládání programu / Uživatelské rozhraní / Tabulkový vstup.