Menu

Jak vytvořit kombinace pro jeřábové dráhy?

Postup:

Vybrat si jednu kategorii Psí a upravit podle tabulky zatížení jeřábů např.

 

Nastavit si u tohoto typu zatížení upravenou kategorii (skupinu zatížení):

 

Protože ve vzorci pro MSÚ jsou součinitele gama 1,5 a potřebujeme součinitele dle tabulky pro jeřáb u ZS jeřáb dle:

 

Vytvoříte si dvě kombinace:

 1. U nepříznivé kombinace si nastavíte u ZS jeřáb součinitel 0,9. Je to poměr součinitelů 1,35/1,5.


   
 2. U příznivé kombinace si nastavíte u ZS jeřáb součinitel 0,666667. Je to poměr součinitelů 1,0/1,5  Když si uděláte kontrolu a rozložíte si např. nepříznivou kombinaci:

  a) tak program všude vloží součinitel 1,35, kde bude jeřáb řídící nahodilé zatížení.  b) tak program všude vloží součinitel 1,35*1(v našem případě), kde bude jeřáb doprovázející nahodilé zatížení.

      

  Kontrola nepříznivé kombinace CO1 rozkladem na lineární kombinace.Všude, kde mám ZS jeřáb, program vložil součinitele 1,35.

 

Stejné platí pro příznivou kombinaci

 

Referenční číslo: 
ESA1209
Kategorie: 
Loads / Combinations
Typ: 
Volný uživatel