Jak zadávat zatížení přes tabulkový vstup?

Tabulkový vstup lze použít k zadávání, kopírování a k úpravám zatížení na konstrukci. V této otázce si ukážeme problematiku kopírování zatížení v rámci stejného prvku a z prvku na prvek.

Volná bodová síla

Nejprve je potřeba vytvořit jednu sílu v projektu, abychom znali všechny její parametry. Parametry síly jsou zobrazené v Tabulkovém vstupu. Ten zapneme přes Pohled > Nástrojové panely > Tabulkový vstup

Volné bodové zatížení

Tabulku vyexportujeme do Excelu a zatížení si libovolně nakopírujeme. Každý řádek musí mít jiný:

  • název zatížení
  • souřadnice

Úprava zatížení v Excelu

V tomto případě bylo nastaveno 6 kopií zatížení ve vzdálenosti 0,5 m ve směru X.

Jakmile je list aplikace Excel správně vyplněn, stačí zkopírovat / vložit zatížení zpět do tabulkového vstupu do první volné buňky.

Vkládání zatížení

Získaným výsledkem je kopie volného zatížení podél osy X.

Vložené zatížení

Pokud máte několik zatěžovacích stavů, můžete vyplnit list Excelu tak, že zatížení bude v různých ZS.

Zatěžovací stavy    Úprava zatížení v Excelu    Vložené zatížení


Spojité zatížení na prutu

Nejprve je potřeba vytvořit spojité zatížení v projektu, abychom opět znali všechny parametry.

Spojité zatížení na nosníku

Tabulku zatížení vyexportujeme do Excelu a zatížení si libovolně nakopírujeme. Každý řádek musí mít jiný:

  • název zatížení
  • označení nosníku

Toto je hlavní rozdíl mezi volným zatížením a zatížením vázaným na prvek.

Úprava zatížení v Excelu

Na stejný prut je možné přidat zatížení pouze v případě, že:

  • zatížení se přidá do jiného zatěžovacího stavu

Úprava zatížení v Excelu

  • zatížení má jiný směr

Úprava zatížení v Excelu

Výsledkem je rozkopírované zatížení na všechny nosníky.

Vložené zatížení

Poznámka: Pokud máte spojité zatížení jen na části nosníku, tzn. z délky nosníku např. 5 m je zatížení umístěno jen na prvním metru čili v absolutních souřadnicích 0 – 1 m a chtěli byste si přes excel rozkopírovat zatížení na celý prut tak, že v každém metru nosníku bude jiná hodnota zatížení, tak je třeba při zpětném kopírování zatížení z excelu, vymazat „úvodní“ spojité zatížení na prutu a následně zatížení vložit. Pokud by zatížení na 0 – 1 m zůstalo zadáno a chtěli byste vložit nově zatížení na 1 – 5 m nosníku, tak program zahlásí chybu.

Konflik s jinými přídavnými daty

Pokud se „úvodní“ zatížení smaže, tak je pak možné vložit celé zatížení.

Vkládání spojitého zatížení na prut     Vložení spojitého zatížení na prut