Ronde tafel gesprek ‘BIM voor infra en civieltechniek’ - Brussel 24 maart 2015

Datum: 
dinsdag, 24 maart, 2015 - 09:30

 

 

 

 

 

BIMmen wordt steeds vaker toegepast bij gebouwen.

Maar welke plaats bekleedt BIM in uw infra-wereld? 

En hoe ziet uzelf BIM bijdragen tot een beter ontwerp, duidelijkere modellen, betere detaillering en communicatie van uw infra en civieltechnische projecten?

Instappen in BIM vraagt enerzijds aanpassingen aan uw werkprocessen, doch wordt anderzijds versneld en vereenvoudigd met gerichte software toepassingen.

Uw ideeën en expertise zijn van essentieel belang om beide optimaal op elkaar af te stemmen! Scia heeft dan weer meer dan 40 jaar knowhow in software onwikkeling.

Daarom nodigen we u graag uit op dinsdag 24 maart om 9u30 in het Pullman hotel in het Brussel Zuid Station. Samen met een kleine groep vakmensen gaan we het debat aan over hoe BIM uw branche ondersteunt.

Dat doen we aan de hand van twee presentaties en een ronde tafel gesprek met als doel duidelijke antwoorden te formuleren op de vraag ‘Waaraan moet een BIM software voldoen om te beantwoorden aan de eisen en specificaties van de Belgische infra en civieltechnische projecten?’

 Project: THV STAMechelen / Opdrachtgever: Infrabel / Werfdirectie:Tucrail / Pilootaannemer: CEI-DE Meyer Project: THV STAMechelen / Opdrachtgever: Infrabel / Werfdirectie:Tucrail / Pilootaannemer: CEI-DE Meyer
Project: THV STAMechelen / Opdrachtgever: Infrabel / Werfdirectie:Tucrail / Pilootaannemer: CEI-DE Meyer

 

De agenda

09:30-09:45 Welkom en koffie
09:45-10:30 Hoe BIM het werkproces voor infra en civiele constructies in Nederland revolutioneert – Ervaringen van Jan-Hein Poodt, Grontmij Nederland B.V.
10:30-11:15  Illustratie van het toenemende belang van BIM aan de hand van (inter)nationale civieltechnische projecten. Hierbij speelt Allplan een belangrijke rol in het werkproces – Presentatie door Stefaan Binnemans, Scia
11:15-12:00 Ronde tafel gesprek ‘Eisen aan BIM voor de Belgische infra en civieltechnische projecten’
  • Hoe verloopt uw huidige werkproces?
  • Wat zijn uw eisen voor een verbeterde BIM-workflow?
  • Welke functionaliteiten moeten hiervoor in de software aanwezig zijn?
  • Welke eindresultaten verwacht u? 3D visualisatie, 2D tekeningen, hoeveelheden, wapeningsplannen, …?
  • Hoe grijpt BIM in op de verantwoordelijkheden van de projectpartners?
12:00-13:00 Lunch en napraten

 

Wie contacteren voor info?