Mouton cvba

Software: 
Land: 
België

Mouton is een bureau voor structureel ontwerp dat gespecialiseerd is in architecturale projecten. Het uitgangspunt van het stabiliteitsbureau is ‘samen ontwerpen’ in coöperatie met de architect. Aan de basis van Moutons werkwijze ligt een intense en doorgedreven wisselwerking met de ontwerper. Door in de prille ontwerpfase betrokken te zijn bij het ontwerpproces van de architect wordt getracht structuur inherent deel te laten nemen aan het ontwerpproces. Er ontstaat een constructieve kruisbestuiving waarbij architectuur en structuur elkaar versterken, tot zelfs uitdagen. Mouton is ervan overtuigd dat deze werkwijze de beste garantie biedt om tot een project met architecturale meerwaarde te komen.

Referentieprojecten