Brug met Drie Overspanningen ‘Westelijke Tangent’ - Sint-Niklaas, België

Klant: 
Constructie einddatum: 
dec-2011
Software: 
Land: 
België

Algemeen

In het kader van de ringsluiting rond Sint-Niklaas is in het project “Westelijke Tangent” een wegbrug voorzien over de spoorweg. De brug is van het gemengde type en heeft drie overspanningen. Het dek is uitgevoerd in beton dat met deuvels verbonden is met een onderliggende 3D-vakwerkstructuur. De brug ligt in een bocht van het tracé.

Geometrie

De brug is opgesplitst over de breedte in twee onafhankelijke delen, elk bestaande uit 5 onderregels en 6 bovenregels die samen met de betonnen brugdekplaat en met de diagonalen en de stijlen een driedimensionale vakwerkstructuur vormen.
De brug is zowel in grondvlak als in verticaal vlak gebogen. Het bovenvlak van de brug ligt gebogen volgens een parabool. Tevens is de verkanting van 5% ingerekend voor het ondervlak.
Het bovenvlak is samengesteld uit een betonplaat, die door deuvels verbonden is met een stalen I-profiel, dat op zijn beurt voor de eenvoud van de montage is samengesteld uit 2 gekoppelde U-profielen. In de stortfase van de brugdekplaat wordt de stabiliteit in het bovenvlak gewaarborgd door de aanwezige windverbanden. Deze windverbanden blijven bewaard na de verharding van de brugdekplaat.
De boven- en onderregels liggen geschrankt in aanzicht zodat voor elke onderregel er twee bovenliggende bovenregels zijn. De diagonalen en stijlen zijn stalen buisprofielen en lopen schuin tussen de boven- en onderregel. Zij verzorgen mede de stabiliteit in dwarse zin van de brug en verhinderen het wegslaan van de onderregel.
De onderregels zijn gevormd uit een buisprofiel, dat zowel in het horizontaal als in het verticaal vlak gebogen is.
Gemiddelde overspanning van een hoofdligger tussen de pijlers: 22.1 m
Gemiddelde afstand van de pijlers naar het landhoofd aan de korte zijde: 12.1 m
Gemiddelde afstand van de pijlers naar het landhoofd aan de langse zijde: 18.25 m

Stabiliteit

De 3D-vakwerkstructuur en het betondek werken samen als een groot geheel. Het betondek doet hierbij dienst als bovenregel. De deuvels op de stalen hoofdliggers bovenaan in de stalen 3D-structuur zorgen voor de samenwerking van het geheel. In het model zijn deze deuvels eveneens gesimuleerd.
De pijlers zijn pendelend en scharnierend verbonden met de bovenbouw en de fundering.

Modelleringselementen

De brug is in een bocht gelegen. In het grondvlak neemt de brug deze bocht over. Door de vorm en de vrije ruimte die door het spoor gereserveerd dient te worden, is ook in verticaal vlak de brug gebogen. Dit maakt dat de stalen hoofdbogen, die als onderregel dienst doen, in de twee vlakken gebogen zijn. In het model zijn deze als splines ingevoerd om met deze vorm rekening te kunnen houden in de krachtswerking.