Fly-Over - Haarlem, Nederland

Klant: 
Constructie einddatum: 
nov-2011
Land: 
Nederland

Inleiding​

ProRail realiseert in opdracht van de gemeente Haarlem het project Fly-over Haarlem. Het project Fly-over is onderdeel van het programma Spoorzone waarin wonen, werken en bereikbaarheid samenkomen. De economische en sociale ontwikkelingen in het gebied rond het spoor in Haarlem zijn in het Masterplan Spoorzone op elkaar afgestemd. De fly-over zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de A200 (Amsterdamsevaart) en de Waarderpolder. Hiermee wordt enerzijds het bedrijventerrein beter ontsloten en anderzijds worden de woonwijken in Haarlem-Noord en de Zuiderpolder ontlast van veel doorgaand verkeer. De fly-over kruist zowel de A200 als de spoorlijn.

De fly-over wordt zodanig gerealiseerd dat een toekomstige uitbreiding van 2 naar 4 sporen onder de fly-over op een later tijdstip gerealiseerd kan worden.
De fly-over heeft een totale lengte van circa 200 meter, die over 5 overspanningen verdeeld is. De breedte van het kunstwerk is gelijk aan circa 20 meter. Het dek van het kunstwerk wordt gebouwd met behulp van prefab betonnen kokers die zowel in langs- als in dwarsrichting worden nagespannen. De randconstructie van het dek wordt uitgevoerd met glasvezelversterkte kunststofelementen.

Beschrijving werkzaamheden

In opdracht van Ballast Nedam Infra noord West maakt Iv-Infra, buiten de gehele engineeringscoördinatie, het uitvoeringsontwerp voor de fundering, grondkerende constructies, betonnen pijlers en de landhoofden. Fascinerend aan het project zijn de complexe architectonisch vormgegeven pijlers. Gezien de speciale vorm van de pijlers is in overleg met de aannemer besloten om de vorm en de wapening van de pijlers in Allplan uit te tekenen. Het door Iv-Infra getekende 3D model van de pijler (vorm en wapening) is vervolgens binnen het project gebruikt voor:

  • Het maken van de kist. Om de kist te maken heeft de bouwer van de kist van ons het model ter beschikking gekregen. We hebben het model hiervoor wel eerst, via een extern programma, moeten converteren naar een Solid Edge bestand.
  • Het buigen en knippen van de wapening. Iv-Infra heeft alle buigstaten van de wapening aan de leverancier van de wapening verstrekt. Op basis van deze buigstaten heeft de vlechter zijn wapening geknipt en gebogen.

Door hetzelfde model te gebruiken voor het maken van de kist, het vlechten van de wapening en het tekenen van de betonvorm is het risico voor de aannemer, namelijk dat verschillende zaken niet op elkaar passen, tot een minimum beperkt.

De pijler

De pijler komt in totaal 4 keer voor. Het totale volume van een zo’n pijler komt neer op ongeveer 122 m3.
Het opbouwen van de pijler in 3D was een project op zich. Er zit bijna geen recht stukje in en alle gebogen vlakken zijn opgebouwd uit verschillende kleine stukjes met verschillende stralen.

Uiteindelijk is de pijler in 2 stukken opgedeeld en elk stuk is behandeld als zijnde een op zijn kant liggend dek. Zo konden door op een aparte manier gebruik te maken van de Bruggen- en Tunnelmodeller de 2 helften gemodelleerd en daarna op elkaar aangesloten worden.
Het gat in het lichaam van de pijler is er daarna op een normale manier uitgesneden, maar de afrondingen van dit gat zijn ook weer met de Bruggen- en Tunnelmodeller gerealiseerd.

Ook het wapenen van deze pijler vormde een uitdaging met al die verlopende vlakken, dit bleek achteraf wel arbeidsintensief, maar niet zo moeilijk. Dit komt ook door het feit dat in Allplan visueel meteen controleerbaar is of er conflicten zijn met de wapening en/of kist, hetzij in animatiemodus of met behulp van enkele snel gemaakte snedes en aanzichten.

Doordat deze snedes en aanzichten associatief zijn kan men meteen in real time zien wat er gebeurt als er iets wordt aangepast in het model of in de wapening. De wapeningsleverancier was ook erg te spreken over de aangeleverde buigstaat, welke bijna volledig automatisch met Allplan gegenereerd kan worden.