Food & Facility Center Wetering Noord - Utrecht, Nederland

Constructie einddatum: 
dec-2009
Software: 
Land: 
Nederland

Het Food & Facility Center Wetering Noord in Utrecht is een gebouw met een bijzondere plattegrond. De plattegrond van het gebouw bestaat uit een ellips met een afmeting van ca. 55 bij 40 meter. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen en huisvest diverse restaurants en andere horecabedrijven.
De hoofddraagconstructie van het gebouw is door hoofdaannemer Bruil Bouwbedrijf Ede BV volledig uitgevoerd in in het werk gestort beton. De engineering van de betonconstructie is uitgevoerd door Konstruktieburo Snetselaar BV uit Ede.

Kolommenplan

De verticale draagconstructie van het Food & Facility Center bestaat uit een regelmatig patroon van betonkolommen. In het hart van de ellips zijn 4 centrale middenkolommen rond 500 mm h.o.h. 6.7 meter in één lijn aanwezig. Om deze centrale kolommen bevindt zich een ellipsvorming patroon van 18 middenkolommen rond 500 op een afstand van 8.3 tot 10.9 m. Een derde rij kolommen bestaat uit 40 kolommen rond 350 mm evenwijdig aan de middenkolommen op 8.3 meter afstand. Het regelmatige kolommenplan wordt op twee plaatsen onderbroken om plaats te bieden aan de liftschachten.
Over de breedste zijde van de ellips (horizontale as) is de totale afstand tussen de buitenste kolommen ca. 53.4 meter. Over de smalste zijde van de ellips (verticale as) is deze afstand 38.4 meter.

Constructie

De vloerrand van de eerste en tweede verdiepingsvloer vormt een overstek van 3.2 meter voorbij de buitenste kolommenrij. Het overstek van de vloerrand komt ook over een gedeelte terug in de dakvloer.
Bij de entree van het gebouw is een vide aanwezig in de eerste en tweede verdiepingsvloer. De gevelkolommen lopen door tot aan de dakvloer en zijn uitgevoerd in stalen buiskolommen rond 355 x 10 mm.
De stabiliteit van het gebouw wordt geleverd door alle betonkolommen. Door de gunstige verdeling van de windbelasting en de normaalkracht over de kolommen is dit goed te realiseren. Voor de meeste kolommen bleek dan ook de sterkte en niet de stijfheid maatgevend te zijn voor de dimensionering.Vloerwapening
De vloeren zijn 350 mm dik en worden puntvorming ondersteund. Door de gunstige verhouding van de veldoverspanningen bleek een ondernet rond 12-150 bijna overal toereikend te zijn. De bovenwapening boven de middenkolommen en centrale kolommen liep op tot ca. 2000 mm²/m. De vloerwapening is met Scia Engineer berekend. Vanwege de ronde vorm van het gebouw zijn de in het werk gestorte vloeren traditioneel uitgekist.

Ponswapening

Het toepassen van de ponswapening is een tijdrovende bezigheid en dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. Voor de gevelkolommen rond 350 is gekozen om de betonkwaliteit te verhogen naar C28/35 met een beperkte hoeveelheid bijlegwapening boven de kolommen.
Boven de kolomen rond 500 is wel ponswapening toegepast. Hier is gekozen voor dwarskrachtrekken. Een dwarskrachtrek bestaat uit (verticale) ponswapening welke door middel van constructieve lassen verankerd is aan horizontale boven- en onder staven. Het voordeel van het prefab dwarskrachtrek is dat de ponswapening volledig tussen het onder- en bovennet ligt. In goed overleg met de betrokken partijen waaronder de hoofdconstructeur en de gemeente Utrecht is het dwarskrachtrek met succes toegepast.

Evaluatie

Het Food & Facility Center Wetering Noord is een project waarbij op meerdere punten de uitdaging is aangegaan om creatief en innovatief bezig te zijn. De software van Scia Engineer heeft hierin een positieve bijdrage geleverd.