Spoorkruising Riekerpolder - Amsterdam, Nederland

Ontwerp

Na de aanbiedingsfase is het Project OV SAAL Zuidtak West gegund aan de Combinatie Nieuwe Meer Sporen V.O.F. (CNMS, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort B.V. en VolkerRail Nederland B.V.) Voor de realisatie van het Project OV SAAL Zuidtak West is een Alliantieovereenkomst (Amsterdamse WALTZ) gesloten tussen ProRail (Opdrachtgever) en de Combinatie Nieuwe Meer Sporen V.O.F. (Opdrachtnemer en tevens Uitvoerend Aannemer).
Het ontwerp voor dit project betreft een multidisciplinair ontwerp, waarbij civiele constructies, bovenleiding, beveiliging, spoor en seinen en het gefaseerd ontwerpen van de constructies onder system engineering wordt uitgewerkt. Het spoor kruist hierbij ongelijkvloers o.a. rijkswegen, stadswegen, waterwegen en het spoor zelf.
Het multidisiplinaire ontwerp (civiel ontwerp, bovenleiding, beveiliging, spoor en seinen) wordt uitgevoerd door RailinfraSolutions en door het ontwerpbureau VolkerInfra Design van Van Hattum en Blankevoort.

Het project OV SAAL Zuidt​ak West

OV SAAL Zuidtak West bevat de spooruitbreiding vanaf Riekerpolder aansluiting tot aan het station Amsterdam Zuid WTC. Op dit traject worden gerealiseerd: spoorviaducten (fly-over Riekerpolder, kruising verbindingsweg A4-A10, kruising Schinkel (beweegbare brug), kruising Museumtramlijn, kruising Amstelveensweg), diverse keerwandconstructies en aanpassing en sloop van bestaande spoorviaducten.

Multidisciplinair project

Het multidisciplinaire karakter levert veel, zowel interne als externe, raakvlakken. Voor het ontwerp van de fly-over bij Riekerpolder, één van de kunstwerken met de meeste raakvlakken en raakvlakeisen, is besloten om de draagconstructie in 3D te ontwerpen met Allplan.
De fly-over wordt gerealiseerd op een locatie waar verschillende (spoor-)wegen elkaar kruisen. Ter plaatse van Riekerpolder wordt een aantal kunstwerken (gedeeltelijk) gesloopt om de nieuwe infrastructuur mogelijk te maken. Hierbij is de fasering erg belangrijk, omdat de doorstroming van het bestaande verkeer zo min mogelijk hinder mag ondervinden van de uitvoeringswerkzaamheden. Het voordeel van 3D Allplan is dat uitvoeringsconflicten tijdens het ontwerp beter gesignaleerd kunnen worden. Tevens kan het ontwerp met bijbehorende raakvlakken beter gevisualiseerd worden, dan vanaf platte tekeningen. Dit geldt zowel voor interne raakvlakken als voor externe raakvlakken, zoals die met de omgeving.

Kunstwerk KW04C fly-over Riekerpolder

Eén van de kunstwerken is de fly-over bij Riekerpolder, waarbij een enkel spoor vanaf Schiphol afbuigt naar Sloterdijk en verschillende sporen en rijksweg A4 kruist. Het kunstwerk begint ten westen van de Johan Huizingalaan. Middels een kistdam wint het spoor van de fly-over hoogte, zodat het spoor voorbij de Johan Huizingalaan het naastgelegen spoor kan kruisen. Vanaf de Johan Huizingalaan gaat de kistdam over in een fly-over met overspanningen variërend van 26 tot 41 m.
Op dit moment wordt de variantenstudie uitgevoerd. Om goed inzicht te krijgen of overal voldaan wordt aan het profiel van vrije ruimte, wordt de fly-over geheel in 3D uitgewerkt met Allplan. Hierbij wordt naast het genoemde profiel van vrije ruimte onderzocht wat de beste locaties voor de ondersteuningen zijn in relatie met de technisch en economisch haalbare overspanningen van het spoordek en de zichtlijnen van het onderliggende spoor. Het plaatsen van pijlers beperkt namelijk het zicht van het onderliggende spoor, waardoor seinen niet goed zichtbaar kunnen zijn. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast wordt rekening gehouden met funderingen van bestaande kunstwerken, zoals die van de viaducten van de A4.

Door het toepassen van Allplan kunnen in vervolgfasen van het project hoeveelheden snel en eenvoudig verkregen worden voor de werkvoorbereider en de kostendeskundige. Voor de uitvoering geldt, dat het 3D-model omgezet kan worden naar vorm- en wapeningstekeningen. Bij het uitwerken van de wapening in 3D kunnen eventuele conflictpunten eerder zichtbaar gemaakt worden. Verder wordt onderzocht in hoeverre de uitvoeringsplanning gekoppeld kan worden aan het 3D-model, zodat de fasering van de uitvoering duidelijker naar voren kan komen.