Wat is het SCIA Engineer Product Improvement Programma

Het SCIA Engineer Product Verbeteringsprogramma zal waardevolle maar volledig anonieme informatie visualiseren over hoe klanten het product gebruiken. Het gebruik van dit programma is volledig vrijblijvend

 

Welke informatie wordt er verzameld?

Bruikbare informatie om bestaande functionaliteiten te verbeteren, om de efficiëntie in de manier van werken te verhogen of om nieuwe functionaliteiten toe te voegen:

  • Basis systeeminformatie, zoals het type computer, besturingssysteem, schermresolutie, CPU, processor en geïnstalleerd RAM geheugen.
  • Landcode en product informatie, zoals versienummer, gemiddelde looptijd van een sessie.
  • Functiegebruikgegevens, zoals menu opties of boomstructuur.
     

Wat doet Scia met de verzamelde informatie?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om beter te begrijpen hoe klanten omgaan met SCIA Engineer en hoe ons product kan verbeterd worden in de toekomst. Deze gegevens zullen gebruikt worden ter ondersteuning, voor de ontwikkeling van nieuwe functies, en voor het verbeteren van SCIA Engineer. De informatie wordt niet gedeeld met derden.

 

Is dit programma veilig? En hoe wordt mijn privacy beschermd?

Er wordt enkel nuttige informatie verzameld voor de verbetering van SCIA Engineer. Het programma registreert enkel de op deze pagina beschreven acties, en enkel als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Aangezien er geen persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld of verzonden in het kader van dit Product Verbeteringsprogramma, zal deze anonieme informatie enkel zinvol zijn voor het SCIA product team.

 

Ontvang ik commerciële spam als ik aan dit programma deelneem?

U ontvangt geen extra commerciële e-mails van SCIA door het gebruik van dit Product Verbeteringsprogramma, ongeacht of u deelneemt of niet. In het kader van dit programma worden er geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzameld, die gebruikt worden om u te identificeren of te contacteren.

 

Hoe zit het met de meldingen i.v.m. updates?

Door deel te nemen aan het Product Verbeteringsprogramma, kunnen wij u (belangrijke) updatemeldingen sturen op het scherm binnen de product omgeving voor uw specifieke product installatie en configuratie. Dit zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of uitnodigingen. 

Daarnaast kan het zijn, dat u binnen het product op het scherm aanvragen ontvangt om deel te nemen aan een korte enquête in verband met product beoordelingen. De deelname is optioneel en staat los van de deelname aan het Product Verbeteringsprogramma. De enquêtegegevens worden ter analyse doorgestuurd naar het verantwoordelijke product team van SCIA.

 

Hoe werkt het Product Verbeteringsprogramma?

Het is een geautomatiseerd programma waarvoor minimale inspanning vereist is om deel te nemen. De klanten kiezen simpelweg om deel te nemen, geven toestemming voor het verzamelen van gegevens, gekoppeld aan een anoniem gebruikers ID van de computer naar de server.

 

Hoe kan ik (niet) deelnemen aan het Product Verbeteringsprogramma?

Tijdens de installatie wordt u een dialoogvenster gepresenteerd met de vraag of u wil deelnemen aan het programma. Als u zich niet kan herinneren te hebben gereageerd op dit dialoogvenster, volg dan deze instructies:

  1. Binnen het product, ga naar 'Instellingen > Opties' en selecteer het tabblad 'Andere'.   
  2. In het hoofdstuk 'Systeem', selecteer 'Activeer het Product Verbeteringsprogramma via anonieme gebruiksgegevens (administratorrechten vereist)', en klik OK. Deselecteer indien je niet wenst deel te nemen.  
     

Wat als ik toestemming gaf tijdens de installatie en later van gedacht verander?

Binnen het product, ga naar 'Instellingen > Opties' en selecteer het tabblad 'Andere'.

In het hoofdstuk 'Systeem', deselecteer 'Activeer het Product Verbeteringsprogramma via anonieme gebruiksgegevens (administratorrechten vereist)', en klik OK. Nadat u deze optie gedeselecteerd hebt, zal het verzamelen en versturen van gegevens stoppen.

 

Heb ik een internetverbinding nodig om deel te nemen?

Een internetverbinding is vereist om deel te nemen aan dit programma. Het is echter niet nodig om constant verbonden te zijn. Wanneer een internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie automatisch verzonden met een minimale impact op uw verbinding. 

 

Kan ik de verzamelde gegevens zien voordat ze verzonden worden naar Scia?

De verzamelde gegevens kunnen weergegeven worden via 3 bestanden in de temp-folder. De bestanden 'tblog.log', 'tbinfo.xml' en 'tbconfig.xml' kunnen bekeken worden met een eenvoudige ASCII-tekst vierwer, bijv. Notepad.

 

Hoe lang werkt het Product Verbeteringsprogramma?

Er wordt informatie verzameld zolang u de product-versie gebruikt waarvoor u hebt ingestemd tot deelname of totdat u besluit om de deelname aan het programma te stoppen.