Hoe constructie-elementen roteren rond een gekende as?

Het icoontje ‘Roteren’ is terug te vinden in de knoppenbalk ‘Geometriemanipulaties’:

Bij het roteren van elementen in een 3D-omgeving is er keuze tussen drie opties:

 

1) Loodrecht op werkvlak vector

Dit betekent dat de rotatie-as (= een richtingsvector) loodrecht op het actieve werkvlak is gedefinieerd. Het actieve werkvlak kan ingesteld worden onderaan de Commandolijn:

Indien bvb. het actieve werkvlak = Vlak XZ, betekent dit een rotatie rond de Y-as van het GCS (of actieve UCS). Verder moet enkel nog het rotatiecentrum opgegeven worden.

 

2) Bepaal as met cursor

Hier moeten twee punten aangeklikt worden op de rotatie-as, of de coördinaten ervan moeten ingetypt worden op de Commandolijn.
Hier is het handig om een eerste punt aan te klikken, en vervolgens met relatieve coördinaten te werken. Bvb. “@0 1 0“: Het apenstaartje geeft aan dat de coördinaten (0 1 0) relatief genomen moeten worden t.o.v. het eerste gekozen punt.

 

3) Geef willekeurige 'as vector' in: x / y / z mm

Hier wordt de rotatie-as als richtingsvector gedefinieerd t.o.v. de oorsprong (0 0 0). Als bvb. 0 / 1 / 0 ingevuld wordt, is de Y-as van het GCS (of actieve UCS) als rotatie-as gekozen.