Hoe kan de vervorming van een constructie opgevraagd worden?

Als voorbeeld bekijken we een eenvoudige stalen hal met op de verdieping een betonnen vloerplaat. Er wordt een gelijkmatige dienstlast aangebracht op de vloerplaat en de dakliggers.

De verplaatsingen van de 1D- en de 2D-elementen in de constructie kunnen afzonderlijk opgevraagd worden, maar ook de vervorming van de constructie als geheel. De verschillende types resultaten worden hieronder opgesomd.

 

1) Absolute verplaatsing van de 1D-elementen t.o.v. hun LCS

Resultaten > Liggers > Staafvervormingen, waarde uz:

 

Merk op dat de lokale z-as (= de blauwe as) van elke staaf anders gericht is. Dit betekent dat bvb. voor de kolommen de vervorming uz een horizontale vervorming voorstelt, terwijl het voor de dwarsliggers om een verticale vervorming gaat.
De kleine letters bij de waarden (ux, uy, uz, …) geven aan dat het om het lokale coördinatenstelsel gaat.

 

2) Absolute verplaatsing van de 2D-elementen t.o.v. het GCS

Resultaten > 2D-elementen > Verplaatsing van knopen, waarde Uz:

 

De hoofdletters bij de waarden (Ux, Uy, Uz, …) geven aan dat het om het globale coördinatenstelsel gaat. De waarde Uz toont dus de vervorming in de verticale richting, volgens de globale Z-as.

 

3) Combinatie van beide bovenstaande resultaten

Resultaten > Vervormde constructie, waarde Uz/uz:

 

Merk op dat de optie Constructie = Net gesteld is, waardoor de isoband-resultaten weergeven worden op de vervormde plaat en deze mooi aansluiten op de vervorming van de aangrenzende 1D-elementen.
Vergeet echter niet dat het bij de plaat om globale vervormingen gaat (Uz), terwijl bij de staven om lokale vervormingen (uz).

 

4) Globale vervorming van de 1D-elementen

Resultaten > Liggers > Staafvervormingen, waarde Vervormde constructie:

 

De grijze lijn geeft de globale vervorming van de 1D-elementen weer, nl. de combinatie van ux, uy, uz, phix, phiy en phiz. Enkel de relatieve vorm wordt getoond, zonder vermelding van absolute waarden.

Meestal is het uiteraard ideaal om de globale vervorming van de gehele structuur (1D- en 2D-elementen te samen) te kunnen opvragen. Dat wordt hieronder besproken.

 

5) Globale vervorming van de volledige constructie

Resultaten > Vervormde constructie, waarde Vervormde constructie:

 

Dit resultaat maakt inzichtelijk hoe de elementen t.o.v. elkaar zullen vervormen. Het is ook een snel visueel controlemiddel of alle elementen correct met elkaar verbonden zijn.
Opgelet: Dit resultaat kan enkel opgevraagd worden voor belastinggevallen en enkelvoudige (‘lineaire’) combinaties!

 

6) Absolute verplaatsing van de knopen t.o.v. het GCS

Resultaten > Verplaatsing van knopen, waardes Ux Uy Uz:

 

De hoofdletters bij de waarden (Ux, Uy, Uz, …) geven aan dat het om het globale coördinatenstelsel gaat.