Menu

Hoe resultaten weergeven voor alle belastingsgevallen (gebruik van ingesprongen tabellen en figuren)?

In het resultatenmenu kan u de waarden opvragen per belastingsgeval. U kan dus een tabel van resultaatwaarden opvragen per belastingsgeval in het afdrukvoorbeeld.

Het is niet mogelijk om in eenzelfde tabel de resultaatwaarden voor alle belastingsgevallen te tonen.

In het document is het echter wel mogelijk om de tabel van resultaatwaarden in te kapselen onder de tabel met belastingsgevallen. Hierdoor wordt automatisch voor elk belastingsgeval de resultaten gegenereerd. Hetzelfde geldt voor de grafische weergave van resultaten. U stuurt de afbeelding naar het document en kapselt deze in onder de tabel met belastingsgevallen.

Merk op dat het gebruik van ingesprongen tabellen en figuren ook toegepast kan worden op andere tabellen (vb combinaties,...).

Referentienummer: 
ESA1702
Software: 
Categorie: 
Output (document, engineering report, ...)
Soort: 
Vrije gebruiker