Onjuiste vorm 2D Plaat

Bij netgeneratie of berekening verschijnt de melding “Onjuiste vorm 2D plaat, fout in plaat *” waarbij * staat voor de naam van de plaat.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een te grof net. De gemiddelde elementgrootte is te groot zodat geen net op de plaat kan gegenereerd worden. Om dit op te lossen dient ofwel een lokale oppervlakte netverfijning op de plaat te worden gedefinieerd ofwel dient de gemiddelde elementgrootte verkleind te worden.