Wat is het verschil tussen een ‘Alfa’ en ‘LCS-Rotatie’ van een 1D-element?

Definitie

Zowel ‘Alfa’ als ‘LCS-rotatie’ zijn eigenschappen van een 1D-element, die je toelaten een hoek in [°] op te geven om zo een rotatie van de doorsnede van het 1D-element rond zichzelf (rond zijn lokale x-as) te definiëren.

  • ‘Alfa [deg]’ is zowel voor een 2D- als 3D-omgeving beschikbaar.

Hier een waarde invullen geeft je het volgende resultaat:
De doorsnede wordt geroteerd rond de lokale x-as van het 1D-element, maar het LCS niet. De richting van de lokale y- en z-as verandert dus niet.

  • ‘LCS-rotatie [deg]’ is enkel beschikbaar voor een 3D-omgeving (‘Raamwerk XYZ’ of ‘Algemeen XYZ’).

Hier een waarde invullen geeft je het volgende resultaat:
Zowel de doorsnede als het LCS worden geroteerd rond de lokale x-as van het 1D-element.

Opmerking: LCS staat voor Lokaal Coördinaten Systeem.

 

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld bestaat uit 3 balken met dezelfde doorsnede. Hun LCS wordt afgebeeld door de betreffende ‘Beeldparameters’ te activeren.

  • Balk B2 (in het midden) is de originele, met zowel ‘Alfa’ als ‘LCS-rotatie’ = 0°.
  • Voor Balk B1/S1 (links) is ‘Alfa’ = 90°, terwijl voor Balk B3/S3 (rechts) ‘LCS-rotatie’ = 90° is.

Opmerking: voor constructietypes met beperkingen (Wand XY, ...) zijn de mogelijkheden voor alfa en/of LCS-rotatie beperkt of zijn de parameter(s) niet beschikbaar.