Menu

Wat is het verschil tussen een ‘Alfa’ en ‘LCS-Rotatie’ van een 1D-element?

Definitie

Zowel ‘Alfa’ als ‘LCS-rotatie’ zijn eigenschappen van een 1D-element, die het mogelijk maken een hoek in [°] op te geven om zo een rotatie van de doorsnede van het 1D-element rond zichzelf (rond zijn lokale x-as) te definiëren.

  • ‘Alfa [deg]’ is zowel in een 2D- als 3D-omgeving beschikbaar.

Hier een waarde invullen geeft het volgende resultaat:
De doorsnede wordt geroteerd rond de lokale x-as van het 1D-element, maar het LCS niet. De richting van de lokale y- en z-as verandert dus niet.

  • ‘LCS-rotatie [deg]’ is enkel beschikbaar in een 3D-omgeving (Raamwerk XYZ of Algemeen XYZ).

Hier een waarde invullen geeft het volgende resultaat:
Zowel de doorsnede als het LCS worden geroteerd rond de lokale x-as van het 1D-element.

Opmerking: LCS staat voor Lokaal Coördinaten Systeem.

 

Voorbeeld

Het voorbeeld bestaat uit 3 balken met dezelfde doorsnede. Hun LCS wordt afgebeeld door de Beeldparameters te activeren.

  • Balk B2 (in het midden) is de originele, waarbij Alfa en LCS-rotatie beide = 0° zijn.
  • Voor Balk B1 (links) is Alfa = 90°, terwijl voor Balk B3 (rechts) LCS-rotatie = 90° is.