Klubový štvrtok statikov na tému Scia Engineer a Scia Design Forms

Datum: 
štvrtok, 21 november, 2013 - 15:00

Pozývame Vás na „Klubový štvrtok statikov“, ktorý sa bude konať dňa 21.11.2013 (štvrtok) o 15:00 h v zasadacej miestnosti SKSI Bratislava, Mýtna ul. 29, 3. poschodie.

Téma:

Scia Engineer a Scia Design Forms
samostatné posudky, všeobecný železobetónový prierez,
prepojenie samostatných posudkov so Scia Engineer

ZAMERANIE SEMINÁRA:

Spoločnosť Nemetschek Scia predstavuje nové riešenie SciaDesignForms pre samostatné posudky (oceľ, betón, drevo, spoje, geotechnika, murivo, ...), nový samostatný všeobecný železobetónový prierezprepojenie SciaDesignForms so Scia Engineer.

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA: 

Ing. Milan Hric, PhD., Ing. Valach, PhD.

PROGRAM SEMINÁRA:

15:00 - 15:45

Scia Design Forms – samostatné posudky na rôzne typy úloh (posudky oceľ, betón, drevo, spoje, murivo, geotechnika, atď.)
Predstavenie programu Scia Design Forms a formulárov pre posudky podľa Eurokódov, využitie programu pre vlastnú tvorbu posudkov. 

Ing. Milan Hric, PhD., Ing. Zuzana Hekrdlová

15:45 - 16:20

Samostatný všeobecný železobetónový prierez podľa EC
Predstavenie nových technológií (concrete toolbox) pre výpočty ŽLB konštrukcií a nového samostatného posudku všeobecného ŽLB prierezu.

Ing. Pavol Valach, PhD.

16:20 - 16:40

Prepojenie Scia Engineer so Scia Design Forms
Predstavenie integrovaného riešenia pre využitie samostatných posudkov v programe Scia Engineer.

Ing. Jaroslav  Brož

16:40 – 17:00 Diskusia a záver

Tešíme sa na Vašu účasť.


Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.

Kontakt