Pozvánka na Seminár " Modelovanie stavebných konštrukcií 2014"

Datum: 
štvrtok, 9 október, 2014 - 09:30piatok, 10 október, 2014 - 13:00

Spoločnosť Nemetschek Scia, s.r.o. Vás pri príležitosti svojho 40-teho výročia založenia pozýva na 14. ročník seminára “Modelovanie stavebných konštrukcií 2014”.

Počas seminára Vás oboznámime s najnovšími technológiami a postupmi používanými v súčasnosti pre návrh, dimenzovanie a výkresy konštrukcií.

Spolu s programom Scia Engineer 14 Vás oboznámime s novými posudkami Scia Design Forms a s využitím týchto posudkov v programe Scia Engineer 14. Táto technológia sa nazýva Open Design Checks (Otvorené posudky). 
Zoznámime Vás tiež s jubilejnou verziou Allplan Engineer 30 Year Edition.

Počas seminára sme pre Vás pripravili 8 blokov workshopov zameraných na aktuálne témy, z ktorých si môžete vybrať 3+3 podľa Vášho záujmu. 

Pre riešenie Vašich problémov bude k dispozícii počas celého seminára naše Centrum podpory.

Spoločenský večer Vám už tradične poskytne okrem príjemného posedenia v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii a nadviazať nové kontakty.

Nemetschek Scia pre Vás v rámci 14. ročníka pripravila opäť zaujímavé novinky a prekvapenia. 

 

Odborný program dňa 09.10.2014

9,30 OTVORENIE SEMINÁRA
9,30 - 10,45 Scia Engineer 14 - Expanding Design - predstavenie novej verzie programu
Scia Engineer 14 - prehľad noviniek verzie Scia Engineer 14 a 14.1
Scia Engineer 14 - posudky novej generácie
Scia Design Forms - nová technológia pre tvorbu posudkov, prehľad posudkov 
Open Design Checks – nová technológia využitia posudkov v Scia Engineer 14
Allplan Engineer 30 Year Edition - jubilejná verzia Allplan Engineer
10,45 - 11,15 PRESTÁVKA
11,15 - 11,30 Betónové konštrukcie  –  nový betón v Scia Engineer 14
11,30 - 11,45 Scia Design Forms - úvodná prednáška k novej generácii programov, tvorba formulárov, popis a využitie formulárov - samostatne a v Scia Engineer 14
11,45 - 12,00 Vývoj programu Scia Engineer 14 a 15
12,00 - 14,00 OBED
  Blok workshopov v čase  14,00–15,10; 15,25–16,35; 16,50–18,00 hod. Vyberte a označte si v prihláške tri workshopy.
Workshop 1 Nové posudky betónových konštrukcií (samostatný železobetónový prierez (Scia Concrete Section), nové posudky v Scia Engineer 14, nové podrobné a prehľadné výstupy, ...)
Workshop 2 Prehľad noviniek Scia Engineer 14 (tabuľkové zadanie/tabuľkové výstupy, nová adaptívna automatická sieť, kontrola singularít, návrhové skupiny, Soilin - geologické zlomy, 3D výsledky, oceľ, ... )
Workshop 3 Oceľové spoje v Scia Engineer 14 podľa EN 1993-1-8
(typy spojov, príklad výpočtu, nové vstupné dialógy, výpočet pre 4 rady skrutiek, ...)
Workshop 4 Allplan Engineer 30 Year Edition (nový balík programov pre architektúru a vystužovanie, predpínacie káble, ...)
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER


Odborný program dňa 10.10.2014

9,00 - 13,00 Blok workshopov v čase  9,00–10,10; 10,25–11,35; 11,50–13,00 hod. Vyberte a označte si v prihláške tri workshopy.
Workshop 5A
Workshop 5B
A) Engineering Report pre začiatočníkov  B) Engineering Report pre pokročilých
(práca s dokumentom, formátovanie, obrázky, tabuľky, tlač, export, šablóny)
Workshop 6 Dynamika a seizmický návrh stavebných konštrukcií (kombinácie, metóda IRS, excentricity hmôt, nastavenie, výsledky po podlažiach,...)
Workshop 7 Základy modelovania predpätých betónových konstrukcií (predom predpäté konštrukcie, dodatočne predpäté konštrukcie, fázy výstavby a TDA, posúdenie predpätého betónu podľa STN EN 1992-1-1 a STN EN 1992-2)
Workshop 8 Scia Design Forms - samostatné posudky a napojenie na Scia Engineer 14
(prehľad základných a pokročilých posudkov - železobetónový nosník, spriahnutý nosník, drevo, pilóty, oporná stena, krátka konzola, vytvorenie jednoduchého posudku a napojenie posudku na Scia Engineer, príklad) 
13,00 OBED


Ceny (sú uvedené s DPH) :

Vložné 84,00 € (pre zákazníkov so servisnou zmluvou 72,00 €)

Spoločenský večer 24,00 € (pre zákazníkov so servisnou zmluvou 18,00 €)

Ubytovanie cca 25,00 € - 36,00 €/osoba

Obed 7,00 €

 

Kontakt