SCIA KONFERENCIA MODELOVANIE 2019

Datum: 
štvrtok, 26 september, 2019 - 09:00piatok, 27 september, 2019 - 14:00

Srdečne Vás pozývame na 19. ročník konferencie “Modelovanie stavebných konštrukcií 2019”, ktorá sa bude konať 26. a 27. septembra 2019 v Tatranských Matliaroch.

Pravidelné stretnutie statikov a zástupcov firmy SCIA sa bude konať v hoteli HUTNÍK I v Tatranských Matliaroch.

Miesto a hotel sme pre Vás starostlivo vybrali, aby ste okrem množstva nových informácií mohli načerpať i novú energiu a veľa tvorivých síl.

Rozšírte svoje znalosti a zoznámte sa s mnohými praktickými tipmi, ktoré môžete okamžite využiť vo svojej každodennej práci. Tešiť sa môžete na bohatý odborný program, ale aj na neformálne stretnutia a príjemné vysokohorské prostredie.

Pripravili sme pre Vás:

 1. Prednášky v ktorých Vás oboznámime s aktuálnymi a pripravovanými novinkami v programoch SCIA Engineer, Allplan ako aj prepojením na iné programy (Tekla, IDEA)
 2. Pracovné skupiny (workshopy) na vybrané témy
 3. Centrum podpory a predaja, kde môžete po celú dobu konania konferencie konzultovať svoje otázky
 4. Spoločenský večer s degustáciou vybraných kokteilov, ktorý Vám poskytne okrem príjemného posedenia v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii, získať nové informácie a nadviazať nové kontakty

 

ŠtvrtOk - 26.9.2019

09:30 Otvorenie konferencie
  SCIA Engineer 19 – blok prednášok
  Novinky v návrhu betónových konštrukcií Lukáš Dlouhý SCIA CZ, s. r. o.
  Návrh spriahnutých konštrukcií Jakub Kršík SCIA CZ, s. r. o.
  Posudky oceľových konštrukcií Petr Fojtík SCIA CZ, s. r. o.
  Open API a parametrické modelovanie Jaroslav Brož SCIA CZ, s. r. o.
  SCIA Engineer 19 v kocke Vladimír Příbramský SCIA CZ, s. r. o.
10:40 - 11:00 Prestávka
  Digitálne konštrukcie  Jaroslav Brož SCIA CZ, s. r. o.
  Novinky vo FEM solveri Jiří Buček FEM consulting, s. r. o.
  Novinky v Allplan Engineering 2019 Martin Kovač Allplan Česko s. r. o.
  Projekt výmeny mosta Hracholusky Vladimír Příbramský SCIA CZ, s. r. o.
12:00 Obed
14:00 - 15:00 WORKSHOPY, blok 1
15:10 - 16:10 WORKSHOPY, blok 2
16:10 - 16:30 Prestávka
16:30 - 17:30 WORKSHOPY, blok 3
19:00 Spoločenský večer

 

PIATOK - 27.9.2019

9:00 - 10:00 WORKSHOPY, blok 4
10:10 - 11:10 WORKSHOPY, blok 5
11:10 - 11:30 Prestávka
11:30 - 12:30 WORKSHOPY, blok 6
12:30 Obed


 

WORKSHOPY 

1. Novinky v návrhu betónových konštrukcií 1D

 • predpokladaná šmyková výstuž
 • automatické úpravy predpokladanej výstuže - minimálna dĺžka
 • unifikované počty pozdĺžnej výstuže
 • konverzia predpokladanej výstuže na užívateľskú výstuž

2. SCIA Engineer 19 - novinky v modelovaní

 • 1D kontakty
 •  murivo
 • modifikácie tuhosti, absencie ...

3. Spriahnuté konštrukcie od A do Z

 • modelovanie spriahnutej konštrukcie
 • automatické kombinácie a skupiny výsledkov
 • zjednotený posudok
 • návrh nosníkov s otvormi, výstupy

4. Novinky v oceli

 • detailné posudky ocele, vzorce
 • nový posudok na MSP
 • plastické kĺby update EC-EN 
 • vylepšené nastavenie vzperu

5. Modelovanie v Allplan 2019

 • Allplan Bimplus, Allplan Bridge, Allplan Prefa

6. Dynamika - prehľad súčasných možností a novinky

 • seizmicita, IRS, ELF
 • excentricita hmôt
 • filtrovanie vlastných tvarov, ...

7. Posúdenie drevených konštrukcií

 • nastavenie EC a NA
 • posúdenie na MSÚ a MSP
 • okamžité a konečné deformácie, imperfekcie prútov
 • lepené lamelové nosníky
 • autodesign drevených prierezov

8. Betónová doska od A do Z

 • modelovanie, posúdenie
 • výstupy, export a import výstuže do/z Allplanu (ASF a IFC)
 • posúdenie importovanej výstuže
 • výpočet pretlačenia v rohu a na konci steny

9. Využitie OPEN API

 • základné príklady použitia OPEN API
 • parametrický návrh konštrukcií
 • prepojenie SCIA Engineer s externým výpočtom v MS Excel a Design Forms

10. Efektívna práca v Engineering Reporte

 • tipy a triky
 • tvorba kompletného statického dokumentu priamo v ER
 • použitie externých referencií - obrázky, Excel, PDF, DWG

11. Modelovanie predpätých betónových konštrukcií

 • základy modelovania predpätých prútových a plošných konštrukcií

12. Prepojenie SCIA Engineer - Tekla Structures - IDEA

 • modelovanie oceľovej haly v Tekla Structures
 • export a analýza výpočtového modelu v SCIA Engineer
 • odoslanie zmien do Tekla Structures
 • načítanie a analýza styčníka v IDEA StatiCa Connection

13. Klimatické zaťaženie

 • 2D generátor - vietor, sneh podľa EN1991-1-3, EN1991-1-4, 3D generátor vetra podľa EN1991-1-4

14. Inovácia užívateľského prostredia SCIA Engineer 20 (nové prostredie SCIA Engineer)

 • Nechajte si ukázať pripravovanú inováciu užívateľského prostredia
 • Návrh užívateľského prostredia bude prezentovaný prototypmi a vizualizáciami
 • Získajte možnosť podieľať sa na návrhu a finálnej podobe užívateľského prostredia

 

Prihlášku vyplňte v Adobe Reader alebo podobnom programe umožňujúcom vyplnený formulár uložiť pre následné odoslanie mailom. Vyplnenú prihlášku prosím zašlite mailom na adresu s.drusova@scia.net

Uzávierka přihlášok je 20. 9. 2019.

Platbu poukážte na náš účet IBAN: SK7311110000006616249004 najneskôr do 20.9.2019. Ako variabilný symbol uveďte prosím IČO Vašej spoločnosti.

Vyúčtovaciu faktúru k prijatej platbe obdržíte do 15 dní po prijatí platby, konečnú faktúru do 15 dní po skončení konferencie.

V prípade neúčasti sa vložné nevracia.

 

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

 

Hotel Hutník I, Tatranské Matliare

 

 
 
 

 

 
 

Kontakt