SCIA seminár Modelovanie stavebných konštrukcií 2016 - Nízke Tatry

Datum: 
štvrtok, 29 september, 2016 - 09:30piatok, 30 september, 2016 - 13:00

Hoteli Ski & Wellness Residence Družba **** Spoločnosť SCIA SK, s.r.o. Vás srdečne pozýva na 16. ročník seminára
“Modelovanie stavebných konštrukcií 2016”.
Seminár sa uskutoční 29.-30. septembra 2016 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba ****  Demänovská Dolina - Jasná.
Miesto a hotel sme pre Vás opäť starostlivo vybrali, aby ste okrem množstva nových informácií mohli načerpať aj novú energiu a veľa tvorivých síl.
Počas seminára Vás oboznámime s aktuálnymi a pripravovanými novinkami v programoch SCIA Engineer a Allplan.
Súčasťou seminára sú už tradične workshopy - otvorené stretnutia s pracovníkmi vývoja na aktuálne a zaujímavé témy.
Počas seminára sme pre Vás pripravili až 14 rôznych workshopov, z ktorých si môžete vybrať 3+3 podľa Vášho záujmu.
Workshopy budú prebiehať súčasne vo štvrtok poobede a v piatok doobeda.
Počas celého seminára bude k dispozícii aj naše Centrum podpory.
Spoločenský večer Vám poskytne okrem príjemného posedenia v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii, získať nové informácie a nadviazať nové kontakty.
SCIA pre Vás v rámci 16. ročníka pripravila opäť zaujímavé novinky a prekvapenia.

 

Odborný program dňa 29.9.2016

9,30 OTVORENIE SEMINÁRA
9,30 - 10,40 SCIA Engineer 16 – blok prednášok
Novinky v navrhovaní betónových konštrukcií
Interaktívny posudok v reze - súčasnosť a vízia
Novinky v Tabuľkovom vstupe a Tabuľkových výsledkoch
Oceľové spoje podľa EN
10,40 - 11,00 PRESTÁVKA
11,00 - 12,10 Novinky Allplan 2016, nové prepojenie Allplan a SCIA Engineer 16
Analýza konštrukcií s uvažovaním plasticity
Modelovanie a posudky spriahnutých konštrukcií
Ďalší vývoj systému SCIA Engineer
12,10 - 14,00 OBED
14,00 - 15,00 WORKSHOPY - blok 1
15,10 - 16,10 WORKSHOPY - blok 2
16,10 - 16,30 PRESTÁVKA
16,30 - 17,30 WORKSHOPY - blok 3
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER

 


Odborný program dňa 30.9.2016

9,00 - 10,00 WORKSHOPY - blok 4
10,10 - 11,10 WORKSHOPY - blok 5
11,10 - 11,30 PRESTÁVKA
11,30 - 12,30 WORKSHOPY - blok 6
12,30 OBED

 

 

PRACOVNÉ SKUPINY - WORKSHOPY

Súčasťou seminára „Modelovanie stavebných konštrukcií 2016“ sú už tradične pracovné skupiny - workshopy.
Workshopy sú otvorené stretnutia s pracovníkmi vývoja, zodpovednými za prezentovanú časť programu SCIA Engineer. V rámci workshopov Vám praktickou formou predstavíme novinky v softvéri SCIA Engineer 16, zaujímavé funkcie, tipy a triky a budeme odpovedať na Vaše otázky.
Workshopy sme rozdelili do časového harmonogramu tak, aby sa pokiaľ možno vyhovelo všetkým účastníkom seminára. Workshopy budú prebiehať súčasne v štyroch miestnostiach hotela a budú sa opakovať v troch časových blokoch. Výber workshopov (3+3) a časové poradie workshopov si účastníci seminára zvolia podľa vlastného záujmu priamo v mieste konania seminára.

 

TÉMY PRACOVNÝCH SKUPÍN - WORKSHOPOV

 1. Navrhovanie prútových betónových konštrukcií
  (nové posudky prútových betónových konštrukcií, výhody a možnosti nového riešenia, interaktívne posúdenie v reze)
 2. Modelovanie zaťaženia
  (pomocou zaťažovacích panelov, generátorov, voľných zaťažení a 3D vetra)
 3. Vzperné dĺžky a stabilitné výpočty pre začiatočníkov
  (výpočtové modely, vzpernostné systémy, triky a tipy pre zadávanie, návrh súčiniteľa vzperu zo stabilitného výpočtu)
 4. Efektívna práca s pomocou tabuľkového rozhrania
  (predstavenie noviniek, využitie tabuľkového rozhrania pri riešení problémov, námety na smer budúceho vývoja)
 5. Vytváranie statického výstupu pomocou Engineering Reportu
 6. Seizmické výpočty
  (možnosti výpočtu, metóda IRS - redukcia stupňov voľnosti, metóda ELF - ekvivalentné priečne sily, vyhodnotenie) ...
 7. Analýza účinkov pohyblivého zaťaženia
  (predstavenie funkcií „Pohyblivé zaťaženie“ a „Zaťaženie dopravou“, porovnanie oboch prístupov k riešeniu problémov)
 8. Navrhovanie plošných betónových konštrukcií
  (nové moduly pre návrh plošných betónových konštrukcií, výhody a možnosti nového riešenia, prepočítané vnútorné sily, návrh pozdĺžnej a šmykovej výstuže na MSÚ, posudok trhlín MSP)
 9. Navrhovanie predpätých betónových konštrukcií
  (modelovanie, vopred a dodatočne predpäté nosníky a dosky, mostné kombinácie, fázy výstavby, špeciálne postupy výstavby)
 10. Navrhovanie oceľových spojov podľa EN
  (výpočet únosnosti spojov so 4 skrutkami v rade, výpočet únosnosti spojov namáhaných na slabšiu os (Mz, Vy), ...)
 11. Nelineárne výpočty
  (plastická analýza, výpočtové modely, nové nastavenia riešiča, dosiahnutie konvergencie výpočtu) ...
 12. Efektívne nástroje pre prácu so singularitami na doskách, vyladenie siete MKP
  (techniky pre odstránenie singularity - priemerovacie pásy, regióny, iné možnosti, ručné a automatické zahustenie siete konečných prvkov)
 13. Engineering Report - generátory obrázkov
  (generovanie obrázkov s popisom konštrukcie, generovanie obrázkov s výsledkami, tipy a triky)
 14. Tipy a triky pre modelovanie
  (prepojovanie konštrukcie, rebrá na doskách, k čomu slúžiia výbery a aktivity, modelovanie škrupín a iných zložitých tvarov konštrukcií)

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Vložné

Vložné je potrebné uhradiť bankovým prevodom na náš účet najneskôr do 23.9.2016. 
V cene vložného je zahrnutý odborný program, zborník, organizačné náklady, 5 x občerstvenie počas prestávok a spoločenský večer.

Vložné /1 osoba Znížená cena pri úhrade do 31.08.2016 Cena pri úhrade po 31.08.2016
Pre firmy s uzavretou servisnou zmluvou 99,00 € 111,00 €
Pre firmy bez uzavretej servisnej zmluvy 120,00 € 132,00 €

Ceny sú uvedené s DPH 20%

Miesto konania seminára

Hotel Ski & Wellness Residence Družba ****  Demänovská Dolina - Jasná, Nízke Tatry, tel. : 044/547 49 67

Prihláška

Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom alebo poštou na kontaktnú adresu najneskôr do 23.9.2016 a zároveň uhraďte vložné.

Ubytovanie

Pre účastníkov seminára je rezervované ubytovanie v hoteli Ski & Wellness Residence Družba **** .
Ubytovanie je možné v 2 – lôžkových, 1 - lôžkových, prípadne v 2-lôžkových izbách obsadených jednou osobou.

Cena ubytovania / noc a cena obeda. Ubytovanie a obedy si každý účastník hradí sám na recepcii hotela. 
Dvojlôžková izba economy 27,50 € / osoba 

Kontakt pre objednávku ubytovania a obedov :
Viktória Janeková
Marketing
tel: 044/547 49 67
e-mail: booking@pilgrimtours.sk 

Jednolôžková izba economy

42,00 €
Dvojlôžková izba standard   35,00 € / osoba 
Dvojlôžková izba economy obsadená 1 osobou 52,50 € 
Dvojlôžková izba standard obsadená 1 osobou 66,50 €
Obed (3-chodové jednotné menu)  12,00 € 


Spoločenský večer

Spoločenský večer je zahrnutý vo vložnom a bude sa konať vo štvrtok 29.9.2016 od 19,00 hod v priestoroch hotela Družba****

Kontakt