Seminár "Modelovanie stavebných konštrukcií 2013" , Tatranská Štrba, hotel Meander

Datum: 
štvrtok, 10 október, 2013 - 09:30piatok, 11 október, 2013 - 13:00
Miesto: 

Spoločnosť Nemetschek Scia, s.r.o. Vás pozýva na 13. ročník seminára
Modelovanie stavebných konštrukcií 2013”.

Miesto konania : Tatranská Štrba, Hotel Meander
Dátum konania : 10.10. - 11.10.2013

Počas seminára Vás oboznámime s novými technológiami pre návrh a posudky oceľových, betónových, drevených a mostných konštrukcií, pre seizmické výpočty,  geotechniku  a tvorbu technickej a výkresovej dokumentácie.
Spolu s programom Scia Engineer 2013 a Allplan 2013 Vystužovanie Vám predstavíme nový prístup k posudkom SciaDesignForms
Počas seminára sme pre Vás pripravili 10 blokov workshopov zameraných na aktuálne témy, z ktorých si môžete vybrať 3+3 podľa Vášho záujmu.
Spoločenský večer Vám už tradične poskytne okrem príjemného posedenia
v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii a nadviazať nové kontakty.
Nemetschek Scia pre Vás v rámci 13. ročníka pripravila opäť zaujímavé novinky a prekvapenia.

 

Odborný program dňa 10.10.2013

9,30 OTVORENIE SEMINÁRA
9,30 - 11,0 Scia Engineer 2013 a SciaDesignForms – moderovaný blok prednášok
- Betónové konštrukcie – nové technológie, samostatné posudky, nový prístup
- Oceľové konštrukcie  – nový výpočet prierezových charakteristík, spoje
- Mostné konštrukcie – kombinácie EN1990/A1 príloha A2, posudky  EN 1992-2
- Seizmicita  -  nové metódy výpočtu (IRS) a vyhodnocovania výsledkov
- Engineering Report - nový dokument Scia Engineer 2013
- SciaDesignForms - nové posudky, web-shop, prepojenie so Scia Engineer
11,00 - 11,30 PRESTÁVKA
11,30 - 12,00 Projekt nového Trójskeho mosta v Prahe vytvoreného v programe Scia Engineer
12,00 - 12,20 Projektovanie Gotthardského tunela - najdlhšieho tunela na svete pomocou Allplanu
12,20 -12,35 Informácie o vývoji programu Scia Engineer 2014 a perspektívy ďalšieho vývoja
12,35 - 14,00 OBED
  Blok workshopov v čase  14,00–15,10; 15,25–16,35; 16,50–18,00 hod.
Vyberte a označte si v prihláške tri workshopy.
Workshop 1 Návrh a posúdenie 1D a 2D ŽLB prvkov podľa EN 1992-1-1
(nový prístup - concrete toolbox, nové posudky, samostatný prierez)
Workshop 2 Navrhovanie oceľových konštrukcií a nelineárne výpočty podľa EN 1993
(klasifikácia a MKP analýza prierezov, posudok krútenia otvorených a uzavretých prierezov, priečne výstuhy, spojky členených prútov, vzpery proti klopeniu)
Workshop 3 Navrhovanie mostných  konštrukcií
(kombinácie EN 1990/A1, A2,  fázy výstavby,  rozšírené mostné posudky EN 1992-2)
Workshop 4 Allplan 2013 Vystužovanie
(nový balík programov pre architektúru a vystužovanie )
Workshop 5 Zakladanie konštrukcií
(Soilin, základové pätky, základové pilóty)
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER


Odborný program dňa 11.10.2013

9,00 - 13,00 Blok workshopov v čase  9,00–10,10; 10,25–11,35; 11,50–13,00 hod.
Vyberte si tri workshopy.
Workshop 6 Engineering Report
(pokročilá práca s dokumentom, formátovanie dokumentu, tlač, export, tipy a triky, ...)
Workshop 7 Oceľové spoje podľa EN
(novinky v oceľových spojoch, výstup vo verzii 2013, dialóg pre zadávanie skrutiek, ..)
Workshop 8 Navrhovanie drevených konštrukcií podľa EN 1995
(modelovanie, nastavenie NA, posudky, autodesign, nelineárne výpočty, novinky)
Workshop 9 SciaDesignForms
(ďalšie posudky, nové zadávanie, obrázky, tabuľky, web-shop, SDF a Scia Engineer)
Workshop 10 Seizmicita podľa EN 1998
(generovanie hmôt, redukovaný model (IRS), výsledky po podlažiach, ...  )
13,00 OBED


Ceny (sú uvedené s DPH) :

Vložné 84,00 € (pre zákazníkov so servisnou zmluvou 72,00 €)

Spoločenský večer 24,00 €

Ubytovanie cca 20,00 € /osoba

Obed 6,00 €

 

Kontakt