Seminár " Modelovanie stavebných konštrukcií 2015" - Vysoké Tatry

Datum: 
štvrtok, 1 október, 2015 - 09:30piatok, 2 október, 2015 - 13:00

Spoločnosť  SCIA Vás srdečne pozýva na 15. ročník seminára “Modelovanie stavebných konštrukcií 2015”.
Seminár sa uskutoční 1.-2. októbra v hoteli Hutník I v Tatranských Matliaroch.
Počas seminára Vás oboznámime s novinkami v programoch SCIA Engineer 15SCIA Design Forms a ich aktuálnym ako aj pripravovaným vývojom.
Dôležitou súčasťou seminára sú už tradične workshopy - otvorené stretnutia s pracovníkmi vývoja na aktuálne a zaujímavé témy. 
Počas seminára sme pre Vás pripravili 9 rôznych workshopov, z ktorých si môžete vybrať 3+3 podľa Vášho záujmu.
Workshopy budú prebiehať súčasne vo štvrtok poobede a v piatok doobeda. Časovo sme ich usporiadali tak, aby bolo možné navštíviť všetky Vami vybrané.
Počas celého seminára bude k dospozícii naše Centrum podpory.
Spoločenský večer Vám už tradične poskytne okrem príjemného posedenia v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii a nadviazať nové kontakty.
SCIA pre Vás v rámci 15. ročníka pripravila opäť zaujímavé novinky a prekvapenia.

 

Odborný program dňa 01.10.2015

9,30 OTVORENIE SEMINÁRA
9,30 - 11,00 SCIA Engineer 15 – blok prednášok
Nové moduly pre návrh a posudky betónových konštrukcií
Technológia otvorených posudkov na báze Scia Design Forms
Nové riešenie pre spriahnuté oceľo-betónové konštrukcie
Tvorba výstupov vo veľkých projektoch (novinky Engineering Reportu)
11,00 - 11,20 PRESTÁVKA
11,20 - 12,00 Modelovanie oceľových konštrukcií s uvažovaním plasticity
Novinky v posudkoch oceľových konštrukcií
Adaptivita – automatické zahustenie siete konečných prvkov
12,00 - 12,15 Budúci vývoj systému Scia Engineer
12,15 - 14,00 OBED
14,00 -15,00 WORKSHOPY - blok 1
15,10 - 16,10 WORKSHOPY - blok 2
16,10 - 16,30 PRESTÁVKA
16,30 - 17,30 WORKSHOPY - blok 3
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER

 


Odborný program dňa 02.10.2015

9,00 - 10,00 WORKSHOPY - blok 4
10,10 -11,10 WORKSHOPY - blok 5
11,10 -11,30 PRESTÁVKA
11,30 - 12,30 WORKSHOPY - blok 6
12,30 OBED

 

 

PRACOVNÉ SKUPINY - WORKSHOPY

Dôležitou súčasťou seminára „Modelovanie stavebných konštrukcií“ sú už tradične pracovné skupiny - workshopy.
Pracovné skupiny sú otvorené stretnutia s pracovníkmi vývoja, ktorí sú zodpovední za tú časť programu SCIA Engineer, ktorá
sa vzťahuje k téme pracovnej skupiny. V rámci pracovných skupín budú na riešených príkladoch praktickou formou ukázané
novinky v softvéri SCIA Engineer a SCIA Design Forms, zaujímavé funkcie, tipy a triky. Počas pracovných skupín budú tiež
zodpovedané vaše otázky.
Workshopy sme rozdelili do časového harmonogramu tak, aby sa pokiaľ možno vyhovelo všetkým. Workshopy budú prebiehať
súčasne v štyroch miestnostiach hotela a budú sa opakovať v troch časových blokoch. Výber workshopov (3+3) a časové
poradie workshopov si účastníci seminára zvolia podľa vlastného záujmu priamo v mieste konania seminára.

 

TÉMY PRACOVNÝCH SKUPÍN - WORKSHOPOV

1. Nové posudky betónových konštrukcií
(výhody a možnosti nového riešenia, nové nastavenie parametrov podľa Eurokódu, návrh výstuže, konštrukčné zásady, nový posudok v reze, nové podrobné a prehľadné výstupy, ...)
2. Efektívne nástroje a triky pre modelovanie konštrukcií a prácu s výsledkami
(tabuľkové vstupy a tabuľkové výstupy, využitie tabuľkového rozhrania pri riešení problémov, ...)
3. Spriahnuté oceľo-betónové konštrukcie podľa EC4
(výpočtový model a jeho zadanie, posudok spriahnutého prierezu podľa EC4, ...)
4. Otvorené posudky v SCIA Engineer a SCIA Design Forms
(popis technológie, výhody otvorených posudkov, manažér posudkov, ukážky posudkov, Scia Design Forms ...)
5. Engineering Report - novinky vo verzii SCIA Engineer 15
(zmeny v práci s obrázkami, skladanie veľkých reportov z malých častí, regenerácia počas dávkovej analýzy, práca s DWG súbormi v reporte, ...)
6. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa EC 3, klopenie a výpočet 2.rádom
(prepracované výstupy posúdenia stability a posudkov na požiarnu odolnosť, vzperné krivky na klopenie a ich použitie, metodika výpočtu pružného kritického momentu na klopenie, numerické metódy výpočtu klopenia v SCIA Engineer,...)
7. Navrhovanie betónových plošných konštrukcií a pretlačenia
(návrh výstuže, posudok trhlín, výpočet priehybov s vplyvom výstuže a potrhania konštrukcie, pretlačenie,...)
8. Plastická analýza plošných prvkov a stabilitné výpočty
(materiálové modely, výhody a nevýhody, praktické ukážky )
9. Zakladanie konštrukcií
(modelovanie základových konštrukcií a podložia v SCIA Engineer, plošné zakladanie – Soilin, nové možnosti geologických skokov, štrkopieskové pilóty, základové pätky,...)

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Vložné

V cene vložného je zahrnutý odborný program, zborník, organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok a spoločenský večer. V prípade neúčasti sa vložné nevracia, zborník bude zaslaný poštou.

Vložné /1 osoba Znížená cena pri úhrade do 31.08.2015 Cena pri úhrade po 31.08.2015
Pre firmy s uzavretou servisnou zmluvou 90,00 € 99,00 €
Pre firmy bez uzavretej servisnej zmluvy 108,00 € 120,00 €

Ceny sú uvedené s DPH 20%

Miesto konania seminára

Hotel Hutník I***, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, tel. : 052/4467 446-9

Prihláška

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom, faxom alebo poštou na adresu e-mail: [email protected], fax : 041/5003072, Nemetschek Scia, s.r.o., Murgašova 16, 010 01 Žilina, najneskôr do 25.9.2015 a zároveň uhraďte vložné.

Ubytovanie

Pre účastníkov seminára je rezervované ubytovanie v hoteli HUTNÍK I. Ceny ubytovania sú vrátane raňajok poskytovaných formou teplého a studeného bufetu. 

Účastníci seminára majú zvýhodnenú cenu ubytovania. Kúpeľný poplatok je 1,00 €/deň.

Cena ubytovania a obedov v hoteli HUTNÍK I - každý účastník si hradí sám na recepcii hotela
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe / noc 25,30 € / osoba Kontakt pre objednávku ubytovania a obedov :
Bc. Jana Hadzimová
Obchodná manažérka hotela HUTNÍK I
tel: 052/4467446-9
Ubytovanie v jednolôžkovej alebo
v dvojlôžkovej izbe samostatne / noc
36,10 €
Obed 7,00 €


Spoločenský večer

Spoločenský večer (je zahrnutý vo vložnom) sa bude konať vo štvrtok 1.10.2015 od 19,00 hod v priestoroch hotel HUTNÍK I.

Kontakt