Seminár "Modelovanie stavebných konštrukcií 2017" - Vysoké Tatry

Datum: 
štvrtok, 28 september, 2017 - 09:30piatok, 29 september, 2017 - 13:00

Spoločnosť SCIA SK, s.r.o. Vás srdečne pozýva na 17. ročník seminára “Modelovanie stavebných konštrukcií 2017”.
Seminár sa uskutoční 28.-29. septembra 2017 v hoteli HUTNÍK I v Tatranských Matliaroch.
Miesto a hotel sme pre Vás starostlivo vybrali, aby ste okrem množstva nových informácií mohli načerpať aj novú energiu a veľa tvorivých síl.
Počas seminára Vás oboznámime s aktuálnymi a pripravovanými novinkami v programoch SCIA Engineer a Allplan.
Súčasťou seminára sú už tradične workshopy - otvorené stretnutia s pracovníkmi vývoja na aktuálne a zaujímavé témy.
Počas seminára sme pre Vás pripravili 10 rôznych workshopov, z ktorých si môžete vybrať 3+3 podľa Vášho záujmu.
Workshopy budú prebiehať súčasne vo štvrtok poobede a v piatok doobeda.
Počas celého seminára bude k dispozícii aj naše Centrum podpory.
Spoločenský večer s degustáciou vybraných alsaských vín Vám poskytne okrem príjemného posedenia v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii, získať nové informácie a nadviazať nové kontakty.
SCIA pre Vás v rámci 17. ročníka pripravila opäť zaujímavé novinky a prekvapenia.

 

Odborný program dňa 28.09.2017

9,30 OTVORENIE SEMINÁRA
9,30 - 10,40 SCIA Engineer 17 – blok prednášok
Vylepšenie návrhu výstuže na prútoch
Kompletný návrh betónových plôch
Novinky v posudkoch oceľových konštrukcií
Zvarované styčníky dutých prierezov
10,40 - 11,00 PRESTÁVKA
11,00 - 12,10 Nové výsledky v programe SCIA Engineer 17
Allplan - novinky a prepojenie so SCIA Engineer
Projekty užívateľov - futbalový štadión FC DAC1904
Ako si uľahčiť prácu s programom
Stratégia a budúci vývoj SCIA Engineer
12,10 - 14,00 OBED
14,00 -15,00 WORKSHOPY - blok 1
15,10 - 16,10 WORKSHOPY - blok 2
16,10 - 16,30 PRESTÁVKA
16,30 - 17,30 WORKSHOPY - blok 3
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER

 


Odborný program dňa 29.09.2017

9,00 - 10,00 WORKSHOPY - blok 4
10,10 -11,10 WORKSHOPY - blok 5
11,10 -11,30 PRESTÁVKA
11,30 - 12,30 WORKSHOPY - blok 6
12,30 OBED

 

 

PRACOVNÉ SKUPINY - WORKSHOPY

Súčasťou seminára „Modelovanie stavebných konštrukcií 2017“ sú už tradične pracovné skupiny - workshopy. Workshopy sú otvorené stretnutia s pracovníkmi vývoja, zodpovednými za prezentovanú časť programu SCIA Engineer. V rámci workshopov Vám praktickou formou predstavíme novinky v softvéri SCIA Engineer 17, zaujímavé funkcie, tipy a triky a budeme odpovedať na Vaše otázky.

 

TÉMY PRACOVNÝCH SKUPÍN - WORKSHOPOV

1. Návrh výstuže pre 1D a 2D konštrukcie
(návrh výstuže pre nosníky, stĺpy a nosníkové dosky, návrh výstuže pre dosky, steny, škrupiny, zohľadnenie základnej a prídavnej výstuže pri návrhu nosníkov, stĺpov a dosiek, návrh výstuže v rebrách, ...)
Ing. Lukáš Dlouhý, Ph.D.
Ing. Jakub Kršík
2. Modelovanie muriva
(zaťaženie podperných konštrukcií murovanou stenou, zabránenie ťahu v murovanej konštrukcii, ukážky rôznych možností modelovania, ...)
Ing. Ondřej Kika, Ph.D.
3. Triky pre navrhovanie oceľových konštrukcií
(prúty iba ťahané bez nelineárnych výpočtov, modelovanie nábehov, vzperné dĺžky pomocou stabilitného výpočtu, vplyv zakladania na hornú stavbu, nerovnomerné sadanie základovej pätky, ...)
Ing. Radim Matela
4. Špeciálne výpočty v betónových konštrukciách
(nový výpočet normovo závislých priehybov s vplyvom výstuže, potrhaním konštrukcie, dotvarovaním (NZP), fyzikálne nelineárny výpočet, sekundárne účinky, zadávanie, výpočet vnútorných síl, dimenzovanie rebier, ...)
Ing. Pavol Valach, PhD.
Ing. Radim Matela
5. BIM: spolupráca Allplan a SCIA Engineer
(predstavenie portálu bim+, predstavenie prepojenia SCIA Engineer a Allplan, prezentácia pracovného postupu medzi Allplan a SCIA Engineer, predstavenie komunikačného panelu bim+ v SCIA Engineer)
Ing. Jaroslav Brož, Ph.D.
Ing. Martin Kovač
6. BIM a prepojenie s inými programami
(nástroje pre BIM v SCIA Engineer, skúsenosti s prepojením s Tekla Structures a Revit Structure, ďalší vývoj nástrojov pre BIM a prepojenie)
Ing. Jaroslav Brož, Ph.D.
7. Návrhové vnútorné sily pre dimenzovanie betónu
(prepočet vnútorných síl, porovnanie starého a nového betónu, účinky II. rádu, redukcia a posun ohybovej čiary na nosníkoch, rozdiel medzi dimenzačnými veličinami v štandardných výsledkoch a v betóne, postup pre analýzu prepočtu vnútorných síl pre bod na 2D konštrukcii)
Ing. Tomáš Pail
Ing. Jakub Kršík
8. Pretlačenie betónových dosiek
(koncepcia výpočtu pretlačenia v SCIA Engineer, návrh výstuže na pretlačenie, posudok výstuže, rozšírenie prípadov použitia)
Ing. Tomáš Pail
Ing. Jaroslav Brož, Ph.D.
Ing. Pavol Valach, PhD.
9. Predpínanie plošných konštrukcií
(modelovanie dodatočne predpätých káblov v 2D prvkoch, predpínanie nádrží a škrupín, príklady použitia, ...)
Ing. Lukáš Dlouhý, Ph.D.
Ing. Vladimír Příbramský
Ing. Ondřej Kika, Ph.D.
10. Zvarované styčníky dutých prierezov
(predstavenie styčníkov dutých prierezov v novej verzii programu, automatické rozpoznanie geometrického typu, posudky styčníkov, ...)
Ing. Jiří Porada

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Vložné

Vložné je potrebné uhradiť bankovým prevodom na náš účet IBAN: SK7311110000006616249004 najneskôr do 23.9.2017. Ako variabilný symbol uveďte prosím IČO Vašej spoločnosti.
Daňový doklad obdržíte do 15 dní po prijatí platby na náš účet, konečnú faktúru do 15 dní po ukončení seminára.
V cene vložného je zahrnutý odborný program, publikácia SCIA User Contest 2017, organizačné náklady, 5x občerstvenie počas prestávok a spoločenský večer. V prípade neúčasti sa vložné nevracia, publikácia bude zaslaná poštou.

Vložné /1 osoba Znížená cena pri úhrade do 31.08.2017 Cena pri úhrade po 31.08.2017
Pre firmy s uzavretou servisnou zmluvou 99,00 € 111,00 €
Pre firmy bez uzavretej servisnej zmluvy 120,00 € 132,00 €

Ceny sú uvedené s DPH 20%

Miesto konania seminára

Hotel HUTNÍK I *** Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, tel. : 052/4467 446-9

Prihláška

Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom alebo poštou na kontaktnú adresu najneskôr do 22.9.2017 a zároveň uhraďte vložné.

Registrácia

Registrácia účastníkov bude vo vstupnej hale hotela HUTNÍK I vo štvrtok 28.9.2017 od 8,00 do 9,30 hod.

Ubytovanie

Pre účastníkov seminára je rezervované ubytovanie v hoteli HUTNÍK I. Ubytovanie je možné v 2 – lôžkových, 1 - lôžkových, prípadne v 2-lôžkových izbách obsadených jednou osobou.
Organizátor seminára ubytovanie priamo neobjednáva, každý účastník si ubytovanie a obedy objednáva sám.
Ceny ubytovania sú vrátane raňajok poskytovaných formou teplého a studeného bufetu.
Účastníci seminára majú zvýhodnenú cenu ubytovania. Kúpeľný poplatok je 1,00 €/deň.

Cena ubytovania a obedov v hoteli HUTNÍK I - každý účastník si hradí sám na recepcii hotela
Ceny sú uvedené s DPH 20% 1 noc 2 a viac nocí * Kontakt pre objednávku ubytovania
a obedov     
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe / noc 30,70 € / osoba 26,50 € / os./ noc

p. Janka Buganová
tel: 052/4467446-8
e-mail: [email protected]
mob.: 0918665454

Ubytovanie v jednolôžkovej alebo
v dvojlôžkovej izbe samostatne / noc
44,20 € 33,50 € / noc
Obed 7,00 € 7,00 €

* Ak ste v minulosti boli v zariadení SOREA (Hutník, ...), pri pobyte na 2 a viac nocí Vám prináleží
   ešte zľava 5 %.

Spoločenský večer

Spoločenský večer je zahrnutý vo vložnom a bude sa konať vo štvrtok 28.9.2017 od 19,00 hod. v priestoroch hotela HUTNÍK I.

Kontakt