SCIA Engineer ako prvý softvér pre navrhovanie konštrukcií na svete získal certifikáciu IFC 2x3 V2!

Datum: 
štvrtok, 14 marec, 2013
Typ tlače: 
Tlačová správa

Herk-de-Stad, Belgicko - Počas medzinárodného stretnutia organizácie buildingSMART konanej 11. až 15. marca 2013 vo Waltham (Boston, USA) bolo oznámené, že SCIA, ako vôbec prvá firma získala pre svoj hlavný produkt SCIA Engineer certifikát interoperability podľa normy IFC 2x3 "verzia 2.0" pre výmenu dát.

Industry Foundation Classes, IFC, sú hlavným dátovým štandardom organizácie buildingSMART pre výmenu dát medzi architektmi, statikmi a konštruktérmi. Formát IFC je registrovaný v ISO ako ISO/Pas 16739.  IFC slúži k výmene a zdieľaniu údajov projektovaného diela medzi aplikáciami vyvinutými rôznymi dodávateľmi softvéru bez nutnosti podpory natívnych formátov všetkých použitých programov.

Ako otvorený formát nie je IFC vlastníctvom jedného dodávateľa softvéru, ale jedná sa o neutrálny formát, ktorý je nezávislý na konkrétnych plánoch vývoja jednotlivých programov.

"IFC certifikácia 2.0" predstavuje vylepšenie predchádzajúcej certifikačnej procedúry "IFC 2x". Najdôležitejšou časťou "IFC certifikácia 2" je podrobná kontrola kvality v rozhraní IFC ako zastrešenie vlastnej kontroly vykonávanej výrobcom softvéru. 

Na svete je dnes viac ako 100 dodávateľov softvéru, ktorí sú členmi buildingSMART. 25 rôznych softvérových aplikácií sa teraz usiluje o získanie certifikácie IFC 2x3 V2.0. Zo štyroch, ktoré certifikáciu úspešne absolvovali bola SCIA v oblasti navrhovania konštrukcií prvá na svete.

Ďalšie úspešné tri programy sú z CAD oblasti : ArchiCAD, Allplan a Revit Architecture. 

Viac informácií nájdete na http://www.buildingsmart-tech.org/

 

O SCIA

Firma SCIA bola založená v roku 1974 a za dobu svojej existencie sa stala jednou z vedúcich firiem v oblasti vývoja softvéru pre návrh, výpočet a výrobu konštrukcií s podporou BIM.

SCIA je dcérskou spoločnosťou firmy Nemetschek AG - najväčšieho európskeho dodávateľa stavebného softvéru. SCIA je súčasťou Nemetschek Group.

 

Kontaktné údaje

SCIA nv
Francis Vanderbruggen
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad (Belgicko)

Tel.: (+32) 013 55.17.75
Fax: (+32) 013 55.41.75

Email:  [email protected]