SCIA oznámila uvedenie SCIA Engineer 15 na trh

Datum: 
štvrtok, 30 apríl, 2015
Jazyk: 
Slovenčina
Typ tlače: 
Tlačová správa

SCIA, popredný vývojár softvéru pre výpočty a posudky stavebných konštrukcií s využitím BIM, oznámila uvedenie novej verzie SCIA Engineer 15 na trh. Táto najnovšia verzia programu pre výpočty a posudky stavebných konštrukcií posúva návrh železobetónových a spriahnutých konštrukcií na novú, vyššiu úroveň. Súčasťou verzie sú tiež početné rozšírenia v Engineering Reporte, v platforme otvorených posudkov a samozrejme rôzne všeobecné vylepšenia, ktoré zlepšujú efektivitu práce s programom pri každodennej práci.

Návrh železobetónových stĺpov a nosníkov

Návrh a posudky železobetónových stĺpov a nosníkov podľa EN 1992 boli od základu prepracované s využitím technológie otvorených posudkov.
Hlavnými výhodami tohto riešenia sú:

  • Vysoký výkon (plné využitie viacjadrových procesorov)
  • Prehľadnosť (výpočty sú prehľadne a jasne zdokumentované vrátane použitých vzorcov, dynamických obrázkov, interakčných diagramov…)
  • Univerzálnosť (posudzované môžu byť všetky tvary prierezov a všetky typy zaťažení)
  • Úplnosť (súčasťou sú teraz i prídavné posudky ako návrh šmykovej výstuže pre stĺpy, kombinácia šmyku s krútením, krátkodobý a dlhodobý priehyb)

Návrh spriahnutých stropov

Nový výpočtový model pre spriahnuté stropy predstavený v SCIA Engineer 15 kombinuje užívateľom riadený roznos zaťažení, ľahkú definíciu a presný výpočet (MKP) na základe presných ortotropných vlastností profilovaných oceľových dosiek a hornej vrstvy betónu: Po výpočte sa spriahnuté nosníky posudzujú v novom module založenom na technológii otvorených posudkov. Výsledkom je prehľadný a zrozumiteľný protokol o posudku. Nový výpočtový model pre spriahnuté stropy a nové posudky spriahnutých stropov sú pripravené pre EN 1994 a AISC 360-10.

Otvorené posudky (Open Design Platform)

Technológia otvorených posudkov v SCIA Engineer bola rozšírená a dnes je možné vytvárať vlastné výpočty a posudky pre všetky objekty modelu: nosníky, stĺpy, dosky aj uzly (základová pätka, prípoj ...).

Engineering Report

Integrovaný nástroj na tvorbu výstupných dokumentov - Engineering Report - bol v novej verzii rozšírený o nové funkcie. Ponúka teraz viac možností pre import, vyššiu rýchlosť, širšie možnosti formátovania a v neposlednom rade úplne nové okno náhľadu.

Všeobecné vylepšenia

Celá rada nových funkcií, vylepšení a rozšírení naprieč celým programom: 3D výsledky, dynamika, plasticita škrupín, oceľové prípoje, tabuľkové zadávanie, tabuľkové výsledky ...

Web o verzii 15

Viac sa dočítate na stránkach venovaných výhradne SCIA Engineer 15: http://15.scia-engineer.com /

O SCIA

Firma SCIA bola založená v roku 1974 a za dobu svojej existencie sa stala jednou z vedúcich firiem v oblasti vývoja softvéru pre návrh a výpočet konštrukcií s podporou BIM. SCIA  je dcérskou spoločnosťou firmy Nemetschek AG - najväčšieho európskeho dodávateľa stavebného softvéru. Viac informácií nájdete na www.scia.net.

Kontaktná adresa

SCIA nv
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad (Belgium)
Tel: (+32) 013 55.17.75
Email: [email protected]