Broicher Karree Residential Building - Korschenbroich, Nemecko

Broicher Karreé Residential Building Broicher Karree je nová obytná budova s 25 bytmi a podzemným parkovaním. Inžinierska kancelária "Baues + Wicht beratende Ingenieure" vyhodnotila tento päťpodlažný projekt ako pomerne náročný, a to predovšetkým vďaka umiestneniu v centre mesta s malým stavebným priestorom a vysokou hladinou podzemnej vody v kombinácii s navrhnutým podzemným parkovaním. 

BIM medzi SCIA Engineer a programami Allplan a ARCHICAD

Vo fáze počiatočného plánovania musela byť napriek vyššie spomenutým komplexným obmedzeniam dosiahnutá istota nákladov. Od začiatku bola preto všetkými zúčastnenými stranami dohodnutá aplikácia metodiky plánovania BIM.
 
Keďže SCIA Engineer plne podporuje pracovné postupy BIM, bol to pre tento projekt ideálnym softvérom. Softvér bol použitý v konfigurácii Edície Profesionál, vrátane modulu Nástroje pre BIM, umožňujúceho jednoduchý import konštrukčného modelu od architekta a generovanie výpočtového 3D modelu pre analýzu MKP. Obojstranná výmena dát s Allplanom a ARCHICADom poskytla inžinierom mnoho užitočných skúseností s praktickým použitím BIM.

Výpočet vnútorných síl a deformácií v jednom kroku pomocou SCIA Engineer

Funkcia "Modifikátor vlastností 2D" v programe SCIA Engineer bola použitá na simuláciu toku síl v murive. Vnútorné sily a deformácie celej konštrukcie boli určené v jednom kroku, a to ako pre murivo, tak pre betón.
 
Výsledky výpočtu potom boli použité pre normový návrh stien, nosníkov a dosiek. Betónová konštrukcia bola navrhnutá so zohľadnením dotvarovania, priamo v SCIA Engineer. SCIA Engineer sa ukázal byť správnym nástrojom pre bezpečný návrh konštrukcie vodotesného betónového suterénu so štyrmi podlažiami. 

 

Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building