Nachádzate sa tu

Moderná kancelárska budova 'Aviatic' - Praha, Česká republika

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
jún-2015
Softvér: 
Krajina: 
Czech Republic

Kancelárska budova Aviatic predstavuje prvú časť z novo budovanej časti mesta. Má dve nadzemné časti o pôdorysných rozmeroch 180 x 84 m a výške 4 a 9 poschodí.

Konštrukčný systém je tvorený hlavným železobetónovým skeletom, oceľovými väzníkmi a tenkými železobetónovými doskami na konzolách strechy, nosným roštom strechy a predpätými nosníkmi podopierajúcimi vstupný oblúk. Časť v blízkosti linky metra je opatrená vibroizoláciou. Základy predstavujú vŕtané veľkopriemerové pilóty. Budova má zaujímavý kruhový tvar a výťahové šachty sú tak takmer jedinými obdĺžnikovými prvkami.

Aviatic je prvým projektom, na ktorý naša firma použila princípy zdieľania dát medzi aplikáciami (BIM). 3D model zo SCIA Engineer bol použitý k vlastnému modelovaniu a výpočtom, debnenie a výstuž boli nakreslené v Allplane. K výmene dát bol použitý univerzálny formát IFC. Predpätie bolo zavedené formou vonkajšieho zaťaženia. Vibroizolácie boli modelované ako dve dosky spojené husto rozmiestnenými krátkymi stĺpmi.

V projekte je koncentrovaný celý rad inžinierskych úloh: predpätie, vibroizolácie, prestupy stĺpov a ďalšie. Všetky požiadavky bolo možné splniť tiež vďaka spracovaniu veľkého množstva čiastkových projektov. Investor nechcel mať iba zaujímavú budovu, ale moderný projekt spracovaný "v BIME" s možnosťou ďalšieho využitia modelu pri prevádzke a údržbe objektu užívateľom budovy.

  • Vlastník: Penta Investments s.r.o.
  • Architekt: Cigler Marani Architects a.s.
  • Generálny dodávateľ: PSJ a.s.
  • Projekčná kancelária: Building s.r.o.
  • Doba výstavby: december 2013 - jún 2015

 

USER CONTEST 2015 - VÍŤAZ CENY POROTY

Projekt "Aviatic" je výnimočný príťažlivým zakriveným tvarom budovy a využitím Open BIM, presnejšie formátu IFC k výmene modelov medzi programami Alplan Engineering a SCIA Engineer vo fáze návrhu a tiež záverečným použitím celého modelu k správe objektu.

Vyjadrenie poroty

 

Obrázky a Screenshoty

Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Winner User Contest 2015