Concrete Design v SCIA Engineer 15

SCIA Engineer 15: Nový návrh betónových nosníkov a stĺpov podľa EC2.

Concrete Design in SCIA Engineer 15