Krátke vstupné video o SCIA Engineer 15

Stručný úvod do SCIA Engineer za menej než jednu minútu.

SCIA Engineer Short Intro Video