História

Výpočtový a dimenzačný softvér SCIA Engineer

SCIA ENGINEER 21 predstavuje obrovský pokrok v oblasti softvéru pre navrhovanie stavebných konštrukcií..

Zabudnite na preplnené a neprehľadné rozhranie, opravy pracovných postupov, obmedzené možnosti prispôsobenia či nedostatok pracovného priestoru. SCIA Engineer 21 prináša revolučné nové rozhranie so špičkovou ergonómiou a jedinečnou efektivitou, ktoré sa jednoducho prispôsobí vášmu spôsobu práce. Vašu prácu tak urýchli a zjednoduší.

SCIA Engineer 20 prináša ucelenú kolekciu vylepšení, ktoré pomôžu statikom ďalej zefektívniť ich prácu pri navrhovaní železobetónových a oceľových konštrukcií. Nové možnosti pomôžu statikom ušetriť drahocenný čas a vytvárať bezpečné, spoľahlivé a hospodárne návrhy.

SCIA Engineer 17 a 17.1 prinášajú celý rad nový funkcií a vylepšení pre zvýšenie produktivity Vašej práce. 

SCIA Engineer 19 (19.0 & 19.1) prináša celý rad vylepšení urýchľujúcich a zjednodušujúcich pracovné postupy. Tiež ponúka mnoho nových funkcií, ktoré vám pomôžu počítať viacpodlažné budovy i ďalšie typy stavieb s minimálnym úsilím, pri súčasnom zvýšení efektivity pri riešení bežných každodenných úloh.

SCIA Engineer 18.1: zjednodušené používanie, pokročilé materiály a rozšírená podpora BIM

SCIA Engineer 16 obsahuje dlhý rad vylepšení, rozšírení a opráv vo funkciách používaných naprieč celým pracovným postupom typického užívateľa.

Radi by sme Vás dnes informovali o uvedení novej verzie SCIA Engineer na trh. Verzia 15 prichádza s niekoľkými prelomovými riešeniami a s celým radom vylepšení vo všetkých častiach programu.

“Expanding Design”: Najnovšia verzia programu na výpočty a posudky konštrukcií od firmy SCIA prináša možnosti, vďaka ktorým môžete prekročiť tradičné hranice 3D programov na výpočty a pridať svoje na mieru vytvárané výpočty do štandardného postupu práce s výpočtovým programom.

Nové funkcie v produkte Scia Engineer, napríklad Engineering Report, Open Checks, Scia Design Forms, a tiež mnoho ďalších rozšírení funkcií prináša návrhárom konštrukcií nové príležitosti na ďalšie zvyšovanie efektivity a produktivity ich každodennej práce a ponúka im nové možnosti rozšírenia miery ich účasti v konštrukčnom procese.

Produkt Scia Engineer od samého začiatku predstavuje komplexné riešenie pre analýzu a návrh konštrukcií (takmer) z akéhokoľvek materiálu. Možnosti výpočtov pokrývajú väčšinu možných situácií, s ktorými sa návrhár konštrukcií môže stretnúť. Produkt Scia Engineer 2013 túto funkčnosť ďalej rozširuje vďaka integrácii nových metód návrhu s ohľadom na zemetrasenia. Takisto pokrytie predpisov pre návrh implementované v systéme sa rozšírilo a reaguje na vývoj samotných štandardov a požiadavky trhu.

 • Eurokódy
 • Výmena dát a program openBIM
 • Každodenné používanie
 • Špeciálne nástroje
 • Návrh s využitím viacerých materiálov vrátane posudkov podľa normy EN 1995
 • Interoperabilita so zameraním na prístup Open BIM
 • Pokročilé výpočty s integrovanými posudkami
 • Používateľské skúsenosti a všeobecné vylepšenia
 • Možnosť vylúčiť názov formulára z exportovaného súboru (RTF a DOCx)
 • Možnosť priblíženia a oddialenia obsahu výstupného okna
 • Záložky vo vstupnom dialógu
 • Nové možnosti dialógu: rozšírené komponenty, doplnkové zobrazenia premenných, tabuľkové zadanie, lepší návrh grafiky, voliteľné skrytie alebo zobrazenie vybraných častí
 • clc-súbory je možné otvoriť presunutím do prostredia Užívateľa pomocou myši
 • a oveľa viac.