SCIA Engineer manualsŠkoliace manuály používané pre základné a pokročilé školenia SCIA Engineer si môžete stiahnuť v nižšie uvedenej tabuľke. Potrebná licencia pre edíciu Koncept (K), Profesionál (P) alebo Expert (E) je uvedená v prvom stĺpci.

Pre viac informácií kliknite na túto tému.

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
C P E Základné Školiace manuály v17 v17 v17   v11   v17
C P E Engineering Report Téma školenia v17             Projekty
C P E Prehľad školení Hyperlink                       

 

Základné modelovanie a Tipy & triky

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
C P E Kótovanie Tutoriály v10             Projekty
C P E Nastavenie úchopu Tutoriály v10             Projekty
C P E Tabuľkové vstupy Tutoriály v12   v12          
C P E 2D prvky Tutoriály         v11     Projekty
C P E Škrupiny Tutoriály v09              
C P E Podlažia Tutoriály v10             Projekty
C P E Tips & Tricks Školiace manuály   v13            
C P E Funkcia Koniec + Pokračovať Tutoriály v10             Projekty
C P E Príkazy a klávesové skratky Tutoriály         v11      

Zaťaženie a metóda konečných prvkov

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
C P E Generátory zaťaženia Téma školenia v14             Projekty
C P E Voľné zaťaženie Tutoriály
      v08 v09   Projekty
C P E 2D generátor vetra a snehu Tutoriály
  v12          
  P E Pohyblivé zaťaženie Školiace manuály v11 v07     v08     Projekty
    E Pohyblivé zaťaženie Tutoriály v07              
C P E Kombinácie Tutoriály   v09     v11 v08    
C P E Metóda konečných prvkov Téma školenia v15             Projekty
C P E Metóda konečných prvkov (MKP) Školiace manuály   v17           Projekty

Oceľ a hliník

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
C P E Oceľová halaEC-EN Tutoriály v18 v09 v17 v11 v10 v09    
C P E Oceľová halaAISC Tutoriály v15              
C P E Posudky oceľových konštrukciíEC-EN Školiace manuály v18   v14 v09 v10     Projekty
  P E Profily valcované za studenaEC-EN Školiace manuály v17     v09       Projekty
  P E Profily valcované za studenaEC-EN Téma školenia v18             Projekty
C P E Vzperné dĺžky (pre oceľ) Témy školenia / Tutoriály v18       v08 v08   Projekty
  P E Oceľové spojeEC-EN Školiace manuály v17     v10       Projekty
  P E Oceľové spoje: návrhové príkladyEC-EN Školiace manuály v14              
  P E Virtuálny nosníkIBC Tutoriály v15              
      LešenieEC-EN Školiace manuály v18           v11 Projekty
      HliníkEC-EN Školiace manuály v18     v10       Projekty
      Spriahnutý nosník/stĺpEC-EN Tutoriály v07             Projekty
      Spriahnuté USAISC Školiace manuály v16              

Betón

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
C P E 1D betónové prvkyEC-EN Školiace manuály v17.1             Projekty
C P E PretlačenieEC-EN Školiace manuály v17.1              

Betón a predpätie

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
C P E Betón pre začiatočníkovEC-EN Tutoriály v12              
C P E Betonóvý rámACI Tutoriály v15              
C P E Betonóvý rámEC-EN Tutoriály v18   v17          
C P E Betónová doskaACI Tutoriály v15              
C P E Betónová doskaEC-EN Tutoriály v18 v07   v12        
C P E 1D betónové prvkyEC-EN Školiace manuály v13         v09    
C P E 1D betónové prvkyCZEC-EN Školiace manuály v10       v10      
C P E 2D betónové prvkyEC-EN Školiace manuály v18       v11
   
C P E 3D betónová konštrukcia Tutoriály         v08      
C P E Pokročilé modulyEC-EN
(NZP, Pretlačenie, FNL, Požiar, …)
Školiace manuály v17              
    E Fázy výstavby Školiace manuály v11 v11   v12       Projekty
    E Vopred predpätý betónEC-EN Školiace manuály v11 v11   v12       Projekty
    E Dodatočne predpätý betónEC-EN Školiace manuály v12 v11   v12 v08 (1D)
v08 (2D)
    Projekty
    E Dodatočne predpätý dvojtrámEC-EN Tutoriály v10       v10      
    E Dodatočne predpätý betónIBC Školiace manuály v15              

Nelineárne a stabilitné výpočty

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
  P E Non-linear & stability Školiace manuály v18             Projekty

Dynamické výpočty

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
  P E Dynamika Školiace manuály v15   v13 v10 v10     Projekty
PPT
  P E Seizmicita PPT / Tutoriály
  v15
v09   Projekty
  P E Excentricita hmôt Tutoriály v11  
        Projekty
      Ekvivalentné priečne silyIBC Tutoriály v15              

Výpočet základov a podložia

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
    E Základy Téma školenia v15 PPT PPT v10       Projekty
    E Soilin Tutoriály
v11      
      Základové pätky Tutoriály
v11      

Parametrický návrh a XML

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
  P E Parametrizácia Školiace manuály v09     v09       Projekty
  P E Parametrický návrh Školiace manuály v08              

BIM, Roundtripy a výmeny dát

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
  P E SCIA Engineer integration with BIM workflows Školiace manuály  v17              Projekty
  P E Open BIM výmena, príklady Tutoriály                 
  P E BIM Toolbox Tutoriály v14              
C P E Excel v SCIA Engineer Tutoriály v09             Projekty
  P E Otvorené posudky v SCIA Engineer Školiace manuály v14             Projekty
      Prepojenie s Revitom (základ) Školiace manuály v15       v11      
      Prepojenie s Revitom (pokročilé) Školiace manuály v15             Projekty
      Export z Tekly do SCIA Engineer Export z Tekly do SCIA Engineer v11       v11      
      Export zo SCIA Engineer do Tekly Školiace manuály v11       v11      
      Mapovacie tabuľky
(pre Tekla, ETABS, SDNF, ... spojenie)
Školiace manuály v11              
C P E Roundtrip Školiace manuály v11 v11   v11        

Školenie eurokódov

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
      Eurokód 0 Školiace manuály v11              
      Eurokód 1 Školiace manuály v11             Projekty
      Eurokód 2 Školiace manuály v11             PPT
      Eurokód 3 Školiace manuály v11             Projekty
      Eurokód 4 Školiace manuály v11              
      Eurokód 7 Školiace manuály v11             Projekty
      Eurokód 9 Školiace manuály v11             Projekty

IBC Steel Building tutorial

C P E Téma Typ EN NL FR DE CZ SK PT Súbory
      Part 1 - Modeling Tutoriály v16             Projekty
      Part 2 - Loading Tutoriály v16              
      Part 3 - Analysis, Meshing & Results Tutoriály v16              
      Part 4 - Steel Design (Columns, Braces, Joists) Tutoriály                
      Part 5 - Composite Steel Design Tutoriály                
      Part 6 - Concrete Shear Wall Design Tutoriály                
      Part 7 - Engineering Report Tutoriály                

Ako používať túto stránku?

  • Školiace manuály: tieto dokumenty sú použité pri školeniach edície Koncept a pokročilých školeniach
  • Téma školenia: jedná sa o dokumenty používané pre poldenné školenie organizované fy SCIA.
  • Tutoriály: to sú dokumenty, ktoré vysvetľujú, ako používať niektorú funkcionalitu.
  • v09: dokument bol vytvorený v SCIA Engineer 2009
  • Šípka hore znamená, že táto téma je obsiahnutá v dokumente nad terajším.
aktualizované odkazy: 05/04/2016
Kategorie: 
Manuals and Tutorials
Typ: 
Voľný užívateľ
Tags: 
Manuals, Tutorials