SCIA Události

Zkontrolujte prosím také události pro další jazykové oblasti...

English Nederlands Français Deutsch Čeština Slovenčina Português

SCIA Engineer 21 Webinar

Ve verzi SCIA Engineer 21 je implementována nová možnost pro zatřídění prutových prvků na základě třídy průřezu (1. až 4.) s použitím součinitele využití η. Tento nový přístup umožňuje ekonomičtější způsob určení třídy ocelových konstrukčních prvků pro posouzení stability.

V rámci webináře bude také ukázáno, jak u vybraných dílců zadat, že jsou zajištěny proti klopení po celé své délce.

Út, 22/06/2021 - 15:00 - 15:45
SCIA Engineer 21 Webinar

SCIA Engineer 21 nabízí novou metodu na výpočet průřezových charakteristik. V tomto webináři se dozvíte. jaká omezení tato nová metoda překonává a jak ji lze s úspěchem použít pro průřezy jakéhokoli tvaru.

Druhým tématem webináře je drobné vylepšení ve výchozím nastavení imperfekcí prutu. Výhodou této změny je výrazné urychlení přípravy výpočtu podle teorie druhého řádu.

Čt, 24/06/2021 - 15:00 - 15:45
SCIA Engineer 21 Webinar

Navštivte náš webinář a podívejte se, jak se ve SCIA Engineer 21 mohou modifikátory tuhosti použít pro seismické zatěžovací stavy a pro modální analýzu. Díky tomu můžete snadno ověřit vliv redukce tuhosti na vlastní frekvence konstrukce.

Út, 29/06/2021 - 15:00 - 15:45