Přejít k hlavnímu obsahu
STATIKA 2022

STATIKA 2022

 • Data

  Datum začátku Čt 26 Květen 2022 - 09:00 CEST Datum konce Pá 27 Květen 2022 - 14:00 CEST

 • Adresa
  Vlachovická 1000
  592 31 Nové Město na Moravě
  Česko
 • Event region Česko

Srdečně vás zveme na 22. Ročník tradiční konference statika, který proběhne 26. A 27. Května 2022

Pravidelné setkání statiků a zástupců firmy SCIA proběhne tradičně v hotelu SKI v Novém Městě na Moravě, v klidném prostředí Českomoravské vrchoviny.

Rozšiřte své znalosti a seznamte se s mnoha praktickými tipy, které můžete okamžitě využít ve své každodenní práci. Těšit se můžete na bohatý odborný program, ale i na neformální setkání a sportovní vyžití.

Připravili jsme pro vás:

 • Přednášky o programech SCIA Engineer a SCIA AutoConverter, srovnání výpočtů s experimenty a představení uživatelských projektů
 • Pracovní skupiny (workshopy) na vybraná témata
 • Centrum podpory a prodeje, kde můžete po celou dobu konání konference konzultovat své dotazy
 • Společenský večer na závěr prvního dne pro neformální setkání jak s pracovníky SCIA, tak s Vašimi kolegy z jiných firem

Rádi bychom opět k účasti pozvali také studenty posledních ročníků a čerstvé absolventy, kterým konference umožní nejen rozšířit své znalosti software SCIA Engineer, ale také navázat nové pracovní kontakty.

Konference STATIKA 2022 je zahrnuta do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 kreditní body).

 

Kapacita konference je naplněna, přihlášení již není možné.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na shledanou na některé z příštích akcí.

 

PROGRAM A PRAKTICKÉ INFORMACE

PROGRAM KONFERENCE

čtvrtek 26. 5. 2022

9:00 - 10:10: První blok přednášek 

 • Zahájení konference
 • Uživatelské prostředí SCIA Engineer 21
 • Novinky ve SCIA Engineer
 • Plánované novinky pro příští verze SCIA Engineer
 • SCIA AutoConverter: automatický převod konstrukčního modelu na výpočtový

10:40 - 12:00: Druhý blok přednášek

 • Zjednodušení cloudové ochrany SCIA Engineer
 • Tipy & triky: Vylepšení práce s tenkostěnnými ocelovými průřezy
 • Kombinované modelování dřevěných konstrukcí s uvážením vlivu orthotropie a nelineárních funkcí
 • Tipy & triky: Modelování prvků pro omezení tepelných mostů
 • K problematice nelineárních modelů ocelových konstrukcí - přehled řešených úloh a přístupů pro jejich analýzu
 • Novinky v Allplan Engineering

14:00 - 17:30: Workshopy

19:00: Společenský večer

pátek 27. 5. 2022

9:00 - 12:45: Workshopy

 

Témata workshopů

1.    Beton: Základy modelování a posuzování předpjatých konstrukcí ve SCIA Engineer 

 • modelování dodatečně a předem předpjatých kabelů
 • tipy a triky pro modelování dodatečně předpjatých kabelů
 • posouzení předpjatého betonu

2.    Beton: Modelování a posuzování žeber, integračních dílců ve SCIA Engineer

 • automatický výpočet efektivní šířky, ruční zadání
 • vysvětlení vnitřních sil a možnosti dimenzování
 • využití integračních dílců při dimenzování betonu

3.    Beton: Možnosti výpočtů průhybů ve SCIA Engineer 

 • normově závislé průhyby 
 • výpočet dotvarování a smršťování
 • fyzikálně nelineární výpočet 

4.    Beton: Dimenzování štíhlých prvků (sloupy, stěny) ve SCIA Engineer

 • fyzikálně nelineární výpočet pro 1D
 • využití integračních dílců 
 • fyzikálně nelineární výpočet pro 2D

5.    Beton: Současný stav servisu beton a možnosti jeho rozšíření v budoucnosti 

 • ukázka možných pracovních postupů v betonu ve verzi 22.0 a dále
 • diskuze nad aktuálním vývojem nejen pro verzi 22.0
 • získání zpětné vazby od uživatelů 

6.    Zakládání ve SCIA Engineer

 • plošné podepření Soilin
 • geologické skoky, štěrkopískové piloty
 • posouzení a modelování patek

7.     Seismicita ve SCIA Engineer

 • vlastní tvary, možnosti seismického výpočtu
 • zjednodušená metoda IRS, Soilin a modální analýza
 • metoda výpočtu pomocí příčných sil, modifikace v seismických zatěžovacích stavech

8.     Novinky ve výsledcích ve SCIA Engineer

 • test vstupních dat (tl. desek, zatížení na 2D prvcích)
 • síly v uzlu/přípoji
 • výsledky na intervalu, extreme no, integrační prvek

9.    Přehled možností nelineárních výpočtů ve SCIA Engineer

 • přehled nelinearit, nastavení výpočtu
 • modelování a výpočty nových lan
 • nelineární stabilita, pouze tlačené zdivo

10.     Krov od A-Z, zaměření na rychlost modelování, tipy a triky

 • import z dwg
 • vytvoření modelu, zatížení, posouzení
 • vytvoření Engineering reportu

11.    Návrh spřažených sloupů ve SCIA Engineer

 • posouzení jakéhokoli průřezu (popsaného v normě)
 • podrobný výstup s použitými vzorci
 • posudek platnosti

12.    Ocel: Ekonomický návrh ocelových konstrukcí se součinitelem využití

 • součinitel využití
 • vzpěry bránící klopení
 • vylepšení průřezových charakteristik

13.    Vzpěrné délky ve SCIA Engineer

 • zadávání vzpěrných délek
 • úprava vzpěrných délek
 • výpočet

14.    Ocel: Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer

 • globální analýza konstrukce
 • hodnoty αcr popsané článkem 5.2.1 normy EN1993-1-1
 • výpočet podle teorie 2. řádu, optimalizace AutoDesign 

15.    AutoConverter: BIM pro statiku

 • představení celého workflow
 • tvorba výpočtového modelu konstrukce
 • SAF formát a jeho užití v praxi (SCIA Engineer + ArchiCAD)

16.    AutoConverter: Pokročilé užití na ocelových konstrukcích

 • průběh tvorby výpočetního modelu
 • detailní ukázka nastavení a funkcí SCIA AutoConverter
 • kontrola revizí (spolupráce s Bimplus)

17.    Uživatelské prostředí, tabulkový vstup a výsledky

 • tipy pro produktivitu v novém uživatelském prostředí
 • použití tabulkového vstupu pro parametrické modelování a správu modelu
 • tabulkové výsledky a zhodnocení konstrukce

18.    Šablony a efektivní práce s Engineering reportem

 • automatické obrázky v reportu: vygenerujte sadu obrázků z jedné reference
 • práce s externími daty: PDF, Excel, DWG
 • nastavení šablon a jejich následné použití

19.    Spolupráce mezi SCIA Engineer a Allplan

 • sdílení dat mezi Allplan a SCIA Engineer
 • převod modelu pomocí SCIA AutoConverter
 • výpočet ve SCIA Engineer a export výztuže do Allplan

20.    Hromadný návrh ocelových přípojů a prvků v IDEA StatiCa

 • mnohonásobný export ze SCIA Engineer pomocí IDEA StatiCa Checkbot
 • synchronizace změn
 • chytré šablony pro rychlý návrh a posouzení

Praktické informace a přihláška

Přihlášku vyplňte v Adobe Reader nebo podobném programu umožňujícím vyplněný formulář uložit pro následné odeslání mailem. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete emailem na adresu [email protected]

Uzávěrka přihlášek s ubytováním je 13. 5. 2022. 

Po tomto datu se dopředu telefonicky informujte na možnost ubytování. 

Platbu poukažte na náš účet 269468001/5500 nejpozději do 23. 5. 2022. Jako variabilní symbol uveďte IČO vaší firmy.

Daňový doklad obdržíte v daném měsíci na základě vaší platby a fakturu po ukončení semináře.

Storno poplatky

Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 60 % a do 5 dnů 30 % z celkového poplatku za akci. Rozhodující je den doručení. 
Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.

Potřebujete-li nám sdělit cokoliv dalšího, nebo pokud máte např. speciální požadavky na stravu (dieta, vegetariánství apod.) použijte k tomu oddíl „Poznámky“ na této straně přihlášky.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: [email protected].

 

Místo konání

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.