Bezplatné školení pro studenty a učitele

Datum: 
Úterý, 1. Listopad 2016 (celý den) - Čtvrtek, 10. Listopad 2016 (celý den)
Místo konání: 
Volná místa: 
35

Všechny termíny jsou již plně obsazeny.

Školení na počítačích, vedené zkušenými lektory, je příležitostí pro  pokročilé uživatele programu, studenty vyšších ročníků a učitele. Každý účastník dostane po skončení certifikát o absolvování kurzů.

Kapacita každého kurzu je omezena, přednost mají dříve přihlášení.

Přihlášení je závazné, při opakované absenci bude Váš email vymazán se seznamu studentů. Umožněte prosím dalším zájemcům v pořadí přijít na školení a včas se odhlaste, nemůžete-li přijít.

Školení bude probíhat v několika dnech, každý účastník má možnost navštívit všechna témata nebo jen vybrané kurzy. Výběr témat proveďte ve formuláři níže. Můžete si přinést vlastní notebook se studentskou verzí software a pracovat současně s lektorem nebo se můžete zúčastnit bez notebooku a dělat si jen poznámky.

Školení je ZDARMA!

Účastníci získají CERTIFIKÁT o absolvování.

 

 

základní modelování a výpočty (4 hodiny)

 • základní ovládání a nastavení programu
 • založení projektu, zadávání materiálů a průřezů z knihovny
 • zadávání prutových prvků (prvky, nosníky, sloupy) 
 • komponenty 1D prvků (náběhy, proměnné průřezy, otvory) 
 • využití filtrů a aktivity
 • propojování 1D prvků 
 • zadávání přídavných dat - podpory, klouby atd. 
 • tipy a triky pro rychlé modelování 
 • definice kombinací (lineární, obálky, normové dle EC 1990), třídy výsledků 
 • zadání zatížení, volná zatížením
 • generátory zatížení (obecný, vítr a sníh)
 • nastavení sítě MKP
 • lineární výpočet a vyhodnocení výsledků
 • zpracování výstupů (tabulky, obrázky) 

 

pokročilé modelování a analýza MKP (4 hodiny)

 • zadávání plošných prvků (desky, stěny, skořepiny)
 • komponenty 2D prvků (podoblasti, otvory, vnitřní uzly, vnitřní hrany, žebra, integrační pásy, průniky, ořezy)
 • propojování 1D a 2D prvků 
 • zadávání přídavných dat - podpory, klouby atd. 
 • zatěžovací panely pro rozpočítávání zatížení
 • tipy a triky pro rychlé modelování 
 • definice kombinací (lineární, obálky, normové dle EC 1990), třídy výsledků 
 • zadání zatížení, volná zatížením, zadání hydrostatického tlaku na skořepinu
 • generátory zatížení (3D vítr)
 • nastavení sítě MKP, lokální zjemnění sítě MKP, automatické zjemnění MKP
 • lineární výpočet a vyhodnocení výsledků
 • zpracování výstupů (tabulky, obrázky) 

 

navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí podle ec3 a ec5 (4 hodiny)

 • zadání obecného průřezu, parametrizace průřezu, import průřezu z formátu dxf/dwg,
 • vytváření vlastních databází průřezů
 • operace se vzpěrnostními systémy (vysvětlení metod, úpravy, ruční zadání součinitelů vzpěrných délek, tipy a triky)
 • vyhodnocení štíhlosti
 • posudky na mezní stav únosnosti (pevnostní, stabilitní) a použitelnosti
 • podmínky pro výpočet 1. a 2. řádu
 • optimalizace průřezů, globální optimalizace
 • zadávání a vyhodnocování přípojů
 • vytváření výkresů přípojů
 • posouzení požární situace podle EN 1993-1-2
 • posouzení tenkostěnných za studena tvarovaných průřezů
 • modelování dřevěných konstrukcí
 • nastavení Eurokódu  1995 a národní přílohy
 • posuzování MSÚ a MSP
 • okamžitá a konečná deformace, imperfekce prutů
 • nelineární výpočty
 • Autodesign dřevěných průřezů

 

navrhování železobetonových prutových konstrukcí podle EC2 (4 hodiny)

 • 1D prvky (nosníky, sloupy)
 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty, globální nastavení parametrů výpočtu
 • vnitřní síly výpočtové, návrhové
 • návrh výztuže do nosníku a sloupů (různé možnosti metod návrhů)
 • zadání skutečné (praktické) výztuže
 • výkazy výztuže
 • automatický návrh skutečné výztuže (možnosti a omezení)
 • vysvětlení vzpěrnostních systémů
 • štíhlost betonových prutů
 • posudky MSÚ a MSP
 • posouzení konstrukčních zásad
 • souhrnný posudek
 • výpočet normově závislých průhybů s dotvarováním
 • tipy a triky

 

navrhování železobetonových plošných konstrukcí PODle ec2 (4 hodiny)

 • 2D prvky (desky, stěny, skořepiny)
 • globální nastavení parametrů výpočtu, nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé plochy
 • vnitřní síly a návrh výztuže
 • posudek MSP
 • výpočet normově závislých průhybu s vlivem výztuže, potrháním konstrukce a dotvarováním
 • posudek trhlin
 • zadání skutečné (praktické) výztuže uživatelem a poloautomatický návrh
 • Protlačení - nastavení parametrů výpočtu, posudek protlačení, vkládání skutečné výztuže na protlačení
 • Žebra - funkce, zadání, výpočet, posudky, normově závislé průhyby na žebrech

Kontakt