Bezplatné školení pro studenty a učitele

Datum: 
Pondělí, 7. Březen 2016 (celý den) - Čtvrtek, 17. Březen 2016 (celý den)
Místo konání: 
Volná místa: 
35

Školení na počítačích, vedené zkušenými lektory, je příležitostí pro  pokročilé uživatele programu, studenty vyšších ročníků a učitele. Každý účastník dostane po skončení certifikát o absolvování kurzů.

Kapacita každého kurzu je omezena, přednost mají dříve přihlášení.

Přihlášení je závazné, při opakované absenci bude Váš email vymazán se seznamu studentů. Umožněte prosím dalším zájemcům v pořadí přijít na školení a včas se odhlaste, nemůžete-li přijít.

Školení bude probíhat v několika dnech, každý účastník má možnost navštívit všechna témata nebo jen vybrané kurzy. Výběr témat proveďte ve formuláři níže. Můžete si přinést vlastní notebook se studentskou verzí software a pracovat současně s lektorem nebo se můžete zúčastnit bez notebooku a dělat si jen poznámky.

Školení je ZDARMA!

Účastníci získají CERTIFIKÁT o absolvování.

 

místo školení

BRNO:           školící místnost firmy SCIA CZ (Slavíčkova 827/1a, Brno)
PRAHA:         školící místnost Kloknerova ústavu (Zikova 2,  Praha 6 - Dejvice)

OSTRAVA:    konferenční prostory SANIT,s.r.o. (28. října 165, Ostrava – Mariánské Hory)

                        Hromadná doprava:
                        spoje z centra – všechny linky směřující do Poruby  4, 8, 9, 11. 12 – zastávka Dům energetiky
                        následně pěšky cca 200m  přes velkou křižovatku směr na Porubu (2. budova – na střeše světelná reklama Zepter)
                        spoje od Poruby, nádraží Svinov – linky 4,8, - zastávka Mariánské náměstí  (budova O2)
                        následně pěšky cca 200m (2. budova – na střeše světelná reklama Zepter)

 

základní školení a výpočty (ostrava, 8-15 hodin)

 • základní ovládání a nastavení programu
 • založení projektu, zadávání materiálů a průřezů z knihovny
 • zadávání prutových (prvky, nosníky, sloupy) a plošných (desky, stěny, skořepiny) prvků 
 • komponenty 1D prvků (náběhy, proměnné průřezy, otvory) 
 • komponenty 2D prvků (podoblasti, otvory, vnitřní uzly, vnitřní hrany, žebra, integrační pásy, průniky, ořezy)
 • využití filtrů a aktivity 
 • propojování 1D a 2D prvků 
 • zadávání přídavných dat - podpory, klouby atd. 
 • zatěžovací panely pro rozpočítávání zatížení
 • tipy a triky pro rychlé modelování 
 • definice kombinací (lineární, obálky, normové dle EC 1990), třídy výsledků 
 • zadání zatížení, volná zatížením, zadání hydrostatického tlaku na skořepinu
 • generátory zatížení (obecný, vítr a sníh)
 • nastavení sítě MKP, lokální zjemnění sítě MKP, automatické zjemnění MKP
 • lineární výpočet a vyhodnocení výsledků
 • zpracování výstupů (tabulky, obrázky) 

 

navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí (ostrava, 8-15 hodin)

 • zadání obecného průřezu, parametrizace průřezu, import průřezu z formátu dxf/dwg,
 • vytváření vlastních databází průřezů
 • vysvětlení hlavních a lokálních os u průřezů, možnosti posudků u úhelníků
 • operace se vzpěrnostními systémy (vysvětlení metod, úpravy, ruční zadání součinitelů vzpěrných délek, tipy a triky)
 • posudky na MSU (pevnostní, stabilitní)
 • podmínky pro výpočet 1. a 2. řádu
 • vyhodnocení štíhlosti, posouzení relativních deformací
 • optimalizace průřezů, globální optimalizace
 • zadávání a vyhodnocování přípojů, expertní systém
 • vytváření výkresů přípojů
 • posouzení požární situace podle EN 1993-1-2
 • posouzení tenkostěnných za studena tvarovaných průřezů
 • modelování dřevěných konstrukcí
 • nastavení Eurokódu  1995 a národní přílohy
 • posuzování MSÚ a MSP
 • okamžitá a konečná deformace, imperfekce prutů
 • nelineární výpočty
 • Autodesign dřevěných průřezů

 

navrhování železobetonových konstrukcí (ostrava, 8-15 hodin)

1D prvky (nosníky, sloupy)

 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty, globální nastavení parametrů výpočtu
 • vnitřní síly výpočtové, návrhové
 • návrh výztuže do nosníku a sloupů (různé možnosti metod návrhů)
 • zadání skutečné (praktické) výztuže
 • výkazy výztuže
 • automatický návrh skutečné výztuže (možnosti a omezení)
 • vysvětlení vzpěrnostních systémů
 • štíhlost betonových prutů
 • posudky MSÚ (interakční diagram, metoda mezních přetvoření)
 • posudky MSP (posouzení trhlin)
 • posouzení konstrukčních zásad
 • souhrnný posudek
 • výpočet normově závislých průhybů
 • tipy a triky

2D prvky (desky, stěny, skořepiny)

 • globální nastavení parametrů výpočtu, nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé plochy
 • vnitřní síly a návrh výztuže
 • posudek MSP
 • výpočet normově závislých průhybu s vlivem výztuže, potrháním konstrukce a dotvarováním
 • posudek trhlin
 • zadání skutečné (praktické) výztuže uživatelem a poloautomatický návrh

Protlačení    

 • globální nastavení parametrů výpočtu, nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé uzly
 • posudek protlačení
 • zjednodušená metoda dle EN 1992-1-1, obecná metoda dle EN 1992-1-1, obecná metoda dle obecného vzorce
 • vkládání skutečné výztuže na protlačení

Žebra              

 • funkce, zadání, výpočet, posudky
 • normově závislé průhyby na žebrech

 

Školení zaměřené na dynamické výpočty a zakládání (brno 9-13 hodin, praha 12-16 hodin)

 • úvod do teorie dynamiky
 • volné kmitání a příklady výpočtů vlastních frekvencí
 • vynucené kmitání a příklady výpočtu harmonického zatížení
 • spektrální analýza a příklady výpočtu seismického zatížení
 • příklady tlumení konstrukce
 • výpočet interakce s podložím (Soilin)
 • základové patky a základové pásy
 • zatížení zemním tlakem a podzemní vodou

 

Školení zaměřené na nelineární a stabilitní výpočty (brno 9-13 hodin, praha 12-16 hodin)

 • úvod do teorie druhého řádu a iteračního výpočtu
 • práce s geometrickými nelinearitami
 • práce s fyzikálními nelinearitami pro ocel i beton
 • efekt výpočtu s lokálními nelinearitami na prutu
 • zadávání geometrických imperfekcí
 • stabilitní výpočty - lineární i nelineární

 

Školení zaměřené na betonové předpjaté konstrukce (Brno 9-15:30 hodin, praha 9-15:30 hodin)

 • úvod do předpjatých konstrukcí
 • modelování, zadávání, zpracování výsledků, posudky dodatečně předpjaté konstrukce
 • modelování, zadávání, zpracování výsledků, posudky předem předpjaté konstrukce
 • oba příklady obsahují: fáze výstavby, spřažení, TDA, pohyblivé zatížení

 

Kontakt