Bezplatné školení pro studenty a učitele - podzimní sekce 2019

Datum: 
Pondělí, 4. Listopad 2019 (celý den) - Pátek, 15. Listopad 2019 (celý den)
Místo konání: 
Volná místa: 
35

Školení programu SCIA Engineer, vedené zkušenými lektory, je ideální příležitostí pro studenty i učitele, jak si rozšířit své znalosti o SCIA Engineer. Po skončení školení dostanete certifikát o absolvování kurzů!

Kapacita každého kurzu je omezena, přednost mají dříve přihlášení.

Pro velký zájem otvíráme nový termín na základní školení 1. listopadu 2019.

Přihlášení je závazné, při registraci uveďte váš školní e-mail. Při opakované absenci bude váš e-mail vymazán ze seznamu studentů, kteří si mohou školení zúčastnit. Umožněte prosím dalším zájemcům v pořadí přijít na školení a včas se odhlaste, nemůžete-li přijít.

Školení bude probíhat v několika dnech, budete mít možnost navštívit všechna témata nebo jen vybrané kurzy. Výběr témat proveďte ve formuláři níže. Můžete si přinést vlastní notebook se studentskou verzí software a pracovat současně s lektorem nebo se můžete zúčastnit bez notebooku a dělat si jen poznámky.

Školení je ZDARMA!

 

Základní modelování konstrukcí a výpočty metodou MKP

 • základní ovládání programu
 • procvičování základních postupů pro zadávání
 • založení projektu, zadávání materiálů a průřezů z databáze
 • zadávání prutových prvků (prvky, nosníky, sloupy)
 • komponenty 1D prvků (náběhy, proměnné průřezy, otvory)
 • práce s filtry a s aktivitou 
 • propojování 1D prvků (tipy a triky)
 • zadávání přídavných dat - podpory, klouby atd.
 • export z Autocadu
 • zatěžovací panely
 • definice kombinací (normové dle EC 1990, lineární, obálky, třídy výsledků)
 • zadání zatížení, volná zatížení, natočení zatížení do libovolného směru
 • lineární výpočet
 • vyhodnocení výsledků
 • zpracování výstupů (tabulky, obrázky)
 • základní operace s Engineering report

 

Pokročilé modelování a analýza MKP

 • základní ovládání programu
 • procvičování základních postupů pro zadávání
 • zadávání plošných prvků (desky, stěny, skořepiny)
 • editace plošných prvků (desky, stěny, skořepiny)
 • komponenty 2D prvků (podoblasti, otvory, vnitřní uzly, vnitřní hrana, žebro, integrační pás, průnik, ořez)  
 • propojování 1D a 2D prvků (tipy a triky)
 • zadávání přídavných dat - podpory, klouby atd.
 • tipy a triky pro rychlé modelování
 • definice kombinací (normové dle EC 1990, lineární, obálky, třídy výsledků)
 • zadání zatížení, volná zatížení
 • zadání zemního tlaku, zadání zatížení skořepin
 • nastavení sítě konečných prvků (globální, lokální zahuštění, natáčení souřadného systému)
 • lineární výpočet, vyhodnocení výsledků
 • řezy na 2D prvcích, průměrování extrémů
 • zpracování výstupů (tabulky, obrázky)
 • základní operace s Engineering report

 

Návrh a posouzení 1D betonových konstrukcí podle Eurokódu 2

 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty
 • globální nastavení parametrů výpočtu
 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty
 • vnitřní síly výpočtové, návrhové
 • návrh výztuže do nosníku a sloupů (různé možnosti metod návrhů)
 • zadání skutečné (praktické) výztuže
 • konverze předpokládané výztuže na skutečnou výztuž
 • výkazy výztuže
 • štíhlost betonových prutů
 • posudky MSÚ (interakční diagram, metoda mezních přetvoření)
 • posudky MSP (posouzení trhlin)
 • posouzení konstrukčních zásad
 • souhrnný posudek
 • výpočet normově závislých průhybů
 • tipy a triky

 

Návrh a posouzení 2D betonových konstrukcí podle Eurokódu 2

2D prvky (desky, stěny, skořepiny)

 • globální nastavení parametrů výpočtu
 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé plochy
 • vnitřní síly a návrh výztuže
 • posudek MSP
 • výpočet normově závislých průhybu s vlivem výztuže, potrháním konstrukce a dotvarováním
 • posudek trhlin
 • zadání skutečné (praktické) výztuže uživatelem a poloautomatický návrh

Protlačení   

 • globální nastavení parametrů výpočtu
 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé uzly
 • posudek protlačení
 • zjednodušená metoda dle EN 1992-1-1
 • obecný metoda dle EN 1992-1-1
 • obecná metoda dle obecného vzorce
 • vkládání skutečné výztuže na protlačení

Žebra  

 • funkce, zadání, výpočet, posudky
 • normově závislé průhyby na žebrech

 

Návrh a posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3

EN 1993-1-1

 • obecný průřez, parametrizace průřezu, import průřezu z formátu dxf/dwg,
 • vytváření vlastních databází průřezů
 • vysvětlení hlavních a lokálních os u průřezů, možnosti posudků u úhelníků
 • operace se vzpěrnostními systémy (vysvětlení metod, úpravy, ruční zadání součinitelů vzpěrných délek, tipy a triky)
 • posudky na MSU (pevnostní, stabilitní) a na MSP, nadvýšení nosníků
 • podmínky pro výpočet 1. a 2. řádu
 • vyhodnocení štíhlosti, posouzení relativních deformací
 • optimalizace průřezů, globální optimalizace
 • zadávání a vyhodnocování přípojů, expertní systém
 • vytváření výkresů přípojů

EN 1993-1-2 -požární odolnost

 •  návrhová prostředí, zóny
 •  normové teplotní křivky
 • přesnější postup získání teplotní křivky pro konkrétní prostředí
 • zásady pro posudek, typy posudků
 • ochrana konstrukcí proti účinkům požáru
 • interpretace výsledků

EN 1993-1-3 posudky za studena tvářených profilů

 • posudky za studena tvářených profilů
 • podporované profily
 • vytváření vlastních profilů přes obecný průřez
 • zadání tenkostěnné reprezentace profilu
 • posudek
 • výpočty)

 

Kontakt