Minulé události

Online Session with Bekaert
13/05/2020

Do you want to know what SCIA Engineer can do for you?
Discover it during our online Afternoon Tea Session.

06/05/2020

Návrh a posouzení betonových nosníků a sloupů včetne konstrukčních detailů (s pomocí exportu do IFC apod.)

29/04/2020

Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer - postup a zohlednění různých faktorů

Podívejte se na doporučený postup při návrhu ocelových hal

22/04/2020

Modelování a výpočty budov vystavených vlivu zemětřesení vyžadují sadu speciálních nástrojů, které se uplatní v různých fázích výpočtu a návrhu. Cílem webináře je představit funkcionalitu SCIA Engineer, která se uplatní v kontextu seismické analýzy budov, počínaje modelováním, přes výpočty až po vyhodnocení výsledků.

školení pro studenty
04/11/2019 - 15/11/2019

Školení programu SCIA Engineer, vedené zkušenými lektory, je ideální příležitostí pro studenty i učitele, jak si rozšířit své znalosti o SCIA Engineer.

 

24/10/2019

Podívejte se, jak ve SCIA Engineer správně a efektivně zadávat zatížení větrem

17/10/2019

SCIA Engineer 19.1 zkracuje dobu nutnou ke zpracování projektů hlavně díky následujícím klíčovým vlastnostem: urychlený návrh, lepší porozumění konstrukci a optimalizace s využitím parametrického modelování.

10/10/2019

Podívejte se, jak SCIA Engineer počítá vzpěrné délky a jak je můžete na vašem modelu efektivně nastavit a upravovat

09/10/2019

Jak ve SCIA Engineer efektivně provádět časté úkony při práci s plošnými dílci (deskami, stěnami, skořepinami)

05/09/2019

Podívejte se, jak vám nedávný vývoj ve SCIA Engineer může pomoci provádět i složité výpočty rychleji a efektivněji

Stránky