Fotbalový stadion – Dunajská Streda, Slovensko

Zákazník: 
Země: 
Slovensko

SCIA User Contest 2017 - WinnerFotbalový stadion ve slovenské Dunajské Stredě byl poprvé otevřen v roce 1953. Od té doby prošel několika modernizacemi a renovacemi. Současná rekonstrukce zvýší kapacitu stadionu na 13 tisíc diváků a zároveň zajistí splnění požadavků UEFA na infrastrukturu stadionu.

Projekt vyžaduje fázovanou výstavbu nového fotbalového stadionu s částečnou renovací stadionu stávajícího. První fáze výstavby byla zahájena na jaře 2016 a celý komplex by měl být dokončen do roku 2018.

Hlavní konstrukce tribuny a hlavní budova jsou vyrobeny z prefabrikovaných vyztužených betonových prvků. Střecha, fasáda a sekundární konstrukce jsou tvořeny ocelovými prvky. Délka tribuny je 122,4 metru a 82 metrů. Šířka pak 18,45 metru.

 

Vytvoření globálního statického modelu v programu SCIA Engineer

Program SCIA Engineer byl použit k vytvoření globálního statického modelu. V rámci analýzy v programu bylo posouzeno několik vlivů:

  • normová zatížení a vlivy,
  • dynamické vlivy,
  • ohnivzdornost,
  • celkové chování konstrukce.

Následně byl proveden podrobný návrh vyztužení v betonových prvcích a u prvků byly zkontrolovány oba mezní stavy. Oba mezní stavy byly posouzeny také u ocelových prvků. Model byl odeslán z programu SCIA Engineer do aplikací podporujících spolupráci a výrobní dokumentace byla vytvořena v programech Allplan a Tekla.

 

“BIM, nebo neBIM, o to v případě tohoto zajímavého stadionu rozhodně neběželo. Program SCIA Engineer nabídl centrální informační model, který byl převeden do dalšího softwaru, například do programů Allplan, Tekla, Peikko Designer a Hilti. Byly také provedeny pokročilé výpočty, například dynamické výpočty a posudek požární odolnosti.”

Výrok poroty

 

Tento projekt zvítězil v soutěži SCIA User Contest 2017 – Cena poroty za nejlepší projekt BIM.

 

SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia