Skočiť na hlavný obsah
Hescon Stadium

Futbalový štadión

Dunajská Streda, Slovensko

Detail o Futbalový štadión

 • Klient
  Hescon
 • Krajina Slovensko
 • Softvér
  • SCIA Engineer

Futbalový štadión v slovenskej Dunajskej Strede bol prvýkrát otvorený v roku 1953. Od tej doby prešiel niekoľkými rekonštrukciami a modernizáciou. Súčasná rekonštrukcia zvýši kapacitu štadióna na 13 tisíc divákov a zároveň zabezpečí splnenie požiadaviek UEFA na infraštruktúru štadióna.

Projekt vyžaduje fázovanú výstavbu nového futbalového štadióna s čiastočnou renováciou štadióna existujúceho. Prvá fáza výstavby sa začala na jar 2016 a celý komplex by mal byť dokončený do roku 2018.

Hlavná konštrukcia tribúny a hlavná budova sú vyrobené z prefabrikovaných vystužených betónových prvkov. Strecha, fasáda a sekundárne konštrukcie sú tvorené oceľovými prvkami. Dĺžka tribúny je 122,4 metra a 82 metrov. Šírka potom 18,45 metra.

 

Vytvorenie globálneho statického modelu v programe SCIA Engineer

Program SCIA Engineer bol použitý na vytvorenie globálneho statického modelu. V rámci analýzy v programe sa posudzovalo niekoľko vplyvov:

 • normové zaťaženia a vplyvy,
 • dynamické vplyvy,
 • ohňovzdornosť,
 • celkové správanie konštrukcie.

Následne bol vykonaný podrobný návrh vystuženia v betónových prvkoch a prvky boli posúdené na obidva medzné stavy. Obidva medzné stavy boli posúdené aj u oceľových prvkov. Model bol odoslaný z programu SCIA Engineer do aplikácií podporujúcich spoluprácu a výrobná dokumentácia bola vytvorená v programoch Allplan a Tekla.

 

“BIM, alebo neBIM, o to v prípade tohto zaujímavého štadióna rozhodne nešlo. Program SCIA Engineer ponúkol centrálny informačný model, ktorý bol prevedený do ďalšieho softvéru, napríklad do programov Allplan, Tekla, Peikko Designer a Hilti. Boli tiež vykonané pokročilé výpočty, napríklad dynamické výpočty a posudok požiarnej odolnosti.”

Výrok poroty

 

Toto je víťazný projekt SCIA User Contest 2017 – Cena poroty za najlepší projekt BIM.

 

Informácie o klientovi

HESCON s.r.o. , projekčná a statická kancelária, bola založená v roku 2008 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Erikom Hrnčiarom. Po skúsenostiach v oblasti riadenia projektov, projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb sa zrodila myšlienka osamostatniť sa a vytvoriť tak silný tím projektantov a statikov do podoby dnešnej spoločnosti HESCON s.r.o.

HESCON s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom služby v stavebníctve. Ponúka KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ SLUŽBY od štúdie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb vie dopracovať až do výrobnej dokumentácie.

Hlavnou oblasťou firmy je špecializácia sa na STATIKU STAVIEB. Pri projektovaní naši inžinieri využívajú najmodernejší software pre projektovanie v 3D (Nemetschek Allplan, Advance Steel, TEKLA Structures, SCIA Engineer a iné).

Spolupracujeme s viacerými autorizovanými architektmi a stavebnými inžiniermi, ako aj stavebnými spoločnosťami a výrobcami oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.
Radi Vás privítame v sídle firmy HESCON s.r.o.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov