Internátní škola Alpin International Beau Soleil ve Švýcarských AlpáchÚvod

Země: 
Švýcarsko

Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss AlpsBeau Soleil, založená v roce 1910, je jednou z nejstarších internátních škol ve Švýcarsku. Leží ve Švýcarských Alpách v nadmořské výšce 1350 m.n.m. Jedinečná poloha spolu s těsnou blízkostí hlavní silnice naznačují složitost projektu rozšíření a transformace stávajícího objektu. Alberti Ingénieurs SA potřebovala realizovat projekt ve velmi krátkém termínu.

Celková podlahová plocha projektu je zhruba 9 000 m². Projekt se skládá ze dvou horských chat, tělocvičny, jedenácti učeben, šesti laboratoří, ubytovací části, jídelny a několika přednáškových místností.

 

Přesný výpočet interakce konstrukce s podložím ve SCIA Engineer

Složitost projektu, jako unikátní lokalita, fáze výstavby, interakce konstrukce s podložím ... to vše jsou důvody proč Alberti Ingénieurs SA použil k výpočtům konstrukce právě SCIA Engineer. 

Přiléhající komunikace musela být v průběhu výstavby stabilizována 14 vysokou a 120 m dlouhou pilotami kotvenou opěrnou stěnou. 

Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Staveniště s opěrnou stěnou vlevo

Protože budova po dokončení musí čelit zemnímu tlaku, bylo nutno toto zatížení od zeminy uvažovat ve výpočtu. Zemní tlak byl stanoven na základě geotechnických parametrů.  

Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Průhyb stěn od zemního tlaku

Obě horské chaty umístěné nad tělocvičnou jsou neseny dodatečně předpínanými nosníky s velkými otvory a rovněž dodatečně předpjatými stropními deskami. Jak nosníky, tak stropní desky byly navrženy ve SCIA Engineer.  

Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Výstavba tělocvičny

Statická kancelář byla potěšena zejména rychlostí tvorby výpočtového modelu ve SCIA Engineer a možností provádět simulace pro různé varianty.

 

Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps
Collège Alpin International Beau Soleil on the Swiss Alps