Skočiť na hlavný obsah
Collège Alpin International

Internátna škola Alpin International Beau Soleil

vo Švajčiarskych Alpách

Detail o Internátna škola Alpin International Beau Soleil

  • Klient
    Alberti
  • Krajina Švajčiarsko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Beau Soleil, založená v roku 1910, je jednou z najstarších internátnych škôl vo Švajčiarsku. Leží vo Švajčiarskych Alpách v nadmorskej výške 1350 m.n.m. Jedinečná poloha spolu s tesnou blízkosťou hlavnej cesty naznačujú zložitosť projektu rozšírenia a transformácie existujúceho objektu. Alberti Ingénieurs SA potrebovala realizovať projekt vo veľmi krátkom termíne.
 
Celková podlahová plocha projektu je približne 9 000 m².Projekt sa skladá z dvoch horských chát, telocvične, jedenástich učební, šiestich laboratórií, ubytovacej časti, jedálne a niekoľkých prednáškových miestností.

 

Presný výpočet interakcie konštrukcie s podložím v SCIA Engineer

Zložitosť projektu, unikátna lokalita, fázy výstavby, interakcia konštrukcie s podložím ... to všetko sú dôvody prečo Alberti Ingénieurs SA použil k výpočtom konštrukcie práve SCIA Engineer. 
 
Priliehajúca komunikácia musela byť v priebehu výstavby stabilizovaná 14 m vysokou a 120 m dlhou, pilótami kotvenou opornou stenou.

Stavenisko s opornou stenou vľavo

Pretože budova po dokončení musí čeliť zemnému tlaku, bolo nutné toto zaťaženie od zeminy uvažovať vo výpočte. Zemný tlak bol stanovený na základe geotechnických parametrov. 

 

Priehyb stien od zemného tlaku

Obe horské chaty umiestnené nad telocvičňou sú nesené dodatočne predpätými nosníkmi s veľkými otvormi a taktiež dodatočne predpätými stropnými doskami. Ako nosníky, tak i stropné dosky boli navrhnuté v SCIA Engineer.

Výstavba telocvične

Statická kancelária bola potešená najmä rýchlosťou tvorby výpočtového modelu v SCIA Engineer a možnosťou vykonávať simulácie pre rôzne varianty.

 

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov