Koncentrační solární elektrárna DEWA

Země: 
Česká republika

Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower

Koncentrační solární elektrárna DEWA je součástí největšího solárního parku světa. Leží 50 km od Dubaje a solární věž bude nejvýkonnější svého typu na světě. Kapacita solární věže bude 100 MW. Solární park sníží emise uhlíku o 1,6 milionu tun za rok.

Věž se skládá ze dvou částí. 222 metrů vysoká betonová část nese 38 metrů vysoký absorbér se zásobníkem roztavené soli. Naše firma byla pověřena návrhem absorbéru o hmotnosti 900 t oceli. Kvůli zohlednění všech zatížení, seismicity a aerodynamické nestability bylo nutno modelovat celou věž. Podpory byly modelovány jako pružinové konstanty s tuhostí odpovídající výpočtům betonových pilot. Pro sestavení kombinací a pro posudky byly použity americké normy.

V průběhu návrhu jsme výsledky spočtené programem SCIA Engineer konfrontovali s výsledky španělské firmy EA, která se soustředila na podrobný návrh betonové části. Náhradní statické zatížení simulující Kármánovy víry bylo pro ověření bezpečnosti stavby porovnáno s měřením ve větrném tunelu provedeným univerzitou v Zhejiang. Protože absorbér bude sestaven na zemi a pak vyzdvižen na vrchol betonové věže, byl vytvořen paralelní model absorbéru s nelineárními podporami a výsledky byly konzultovány s italskou firmou Fagioli, která měla na starosti vyzdvižení absorbéru.

 

„Projekt prokazuje vysokou technickou odbornost v mnoha oborech. Vyzdvihnout musíme zejména spolupráci s dalšími účastníky projektu (vyzvednutí absorbéru, interakce s betonovou základnou, zatížení větrem, seismicita, ...).“

 Vyjádření poroty

 

Winner SCIA User Contest 2020

Tento projekt získal Cenu Poroty v soutěži SCIA User Contest 2020.

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA User Contest 2020

 

 


​V tomto rozhovoru se dozvíte další podrobnosti o projektu

Interview Allcons Industry s.r.o.
Podívejte se na rozhovor s inženýrem Radkem Poštou

 


 

 

Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower
Allcons - DEWA Concentrated Solar Power Tower