Skočiť na hlavný obsah
Dewa solar tower

Koncentračná solárna elektráreň DEWA

Detail o Koncentračná solárna elektráreň DEWA

  • Krajina Česko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Koncentračná solárna elektráreň DEWA je súčasťou najväčšieho solárneho parku sveta. Leží 50 km od Dubaja a solárna veža bude najvýkonnejšia svojho typu na svete. Kapacita solárnej veže bude 100 MW. Solárny park zníži emisie uhlíka o 1,6 milióna ton ročne.

Veža sa skladá z dvoch častí. 222 metrov vysoká betónová časť nesie 38 metrov vysoký absorbér so zásobníkom roztavenej soli. Naša firma bola poverená návrhom absorbéra s hmotnosťou ocele 900 t. Kvôli zohľadneniu všetkých zaťažení, seizmicity a aerodynamickej nestability bolo nutné modelovať celú vežu. Podpery sa modelovali ako pružinové konštanty s tuhosťou odpovedajúcou výpočtom betónových pilót. Pre zostavenie kombinácií zaťaženia a pre posudky boli použité americké normy.

V priebehu návrhu sme výsledky vypočítané programom SCIA Engineer konfrontovali s výsledkami španielskej firmy EA, ktorá sa sústredila na podrobný návrh betónovej časti. Náhradné statické zaťaženie simulujúce Kármánove víry bolo pre overenie bezpečnosti stavby porovnané s meraním vo veternom tuneli na univerzite v Zhejiang. Pretože absorbér bude zostavený na zemi a potom vyzdvihnutý na vrchol betónovej veže, bol vytvorený paralelný model absorbéra s nelineárnymi podperami a výsledky boli konzultované s talianskou firmou Fagioli, ktorá mala na starosti vyzdvihnutie absorbéra.

 

"Projekt preukazuje vysokú technickú odbornosť v mnohých odboroch. Vyzdvihnúť musíme najmä spoluprácu s ďalšími účastníkmi projektu (vyzdvihnutie absorbéra, interakcie s betónovou základňou, zaťaženie vetrom, seizmicita, ...)."

Vyjadrenie poroty

 

Tento projekt získal Cenu Poroty v súťaži SCIA User Contest 2020.

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

 

 

 

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov